Emissiefrustratie

Artikel delen

Bijna dagelijks lezen we wel een succesverhaal over een mooi voorbeeld op weg naar emissieloos. Prima, want goed voorbeeld doet goed volgen. Maar over frustraties lees je bijna nooit. Toch zijn die er, veel meer nog dan succesverhalen, zelfs bij partijen die zich intrinsiek gemotiveerd en vol overgave begeven richting emissieloos. En daarvan hebben we er veel onder de leden van MKB INFRA, ook al valt dat niet zo op. Dat komt doordat ze hun successen niet uitgebreid vieren, maar gewoon implementeren in hun dagelijkse werk.

Daarbij lopen ze wel aan tegen het feit dat opdrachtgevers emissieloze productie wensen, maar daar niet voor willen of kunnen betalen. Of tegen ontbrekende laadcapaciteit, waardoor de machines niet voldoende productie kunnen leveren. Of ze moeten op diesel aangedreven diepladers worden vervoerd naar laadplaatsen waar ze worden opgeladen met dieselaggregaten. Of tegen belachelijke regels die verbieden om schoon opgewekte energie op de ene plaats, te salderen met benodigde elektriciteit bij een laadplaats elders van dezelfde eigenaar.

We zien dat dit jaar de beschikbare subsidie voor nieuwe aanschaf nog lang niet is uitgeput. Bedrijven aarzelen om bovengenoemde en andere redenen, zoals de verlaging van het subsidiepercentage steeds meer om elektrische machines aan te schaffen. En daar wreekt zich het ontbreken van plan B.

Tijdens het totstandkoming van de routekaarten Schoon en Emissieloos Bouwen hebben we als branche gebedeld bij het Ministerie om in de transitiefase bijna volledig schone oplossingen een plaats te geven. Het is laaghangend fruit, want allemaal al beschikbaar zonder grote kosten, maar het Ministerie bleef hardnekkig goed en beter overslaan en wilde alleen perfectie. Dat betekent complete vervanging van het gehele machinepark (meerkosten tenminste € 3,5 miljard) in een jaar of zes tot zeven, ongeacht of de te vervangen machines zijn afgeschreven. Dat betekent ook dat machinefabrikanten die nu nog helemaal geen productielijnen hebben voor emissieloze machines, voor een niet rendabele afzet in Nederland emissieloze machines moeten gaan produceren! Dat doen ze voorlopig niet en dus bouwen we – niet geheel logisch – nieuwe diesels om naar elektrisch.

Wat nodig is om echt stappen te maken in de emissiereductie, is dus dat plan B om het laaghangende fruit te kunnen gebruiken. Maar ook consistentie van beleid bij de 400 verschillende overheidsopdrachtgevers, die de beurs moeten willen trekken voor de meerkosten van de transitie; en uiteraard laadcapaciteit!

MKB Infra LogoMKB INFRA
Nieuweweg 226, 3905 LT  Veenendaal
Postbus 1085, 3900 BB  Veenendaal
Tel. (0318) 544 905
Fax (0318) 544 909
secretariaat@mkb-infra.nl
www.mkb-infra.nl