Emissieloos

Artikel delen

Emissieloos transport werd tien jaar geleden nog toebedacht aan de geiten-wollen-sokken generatie, maar inmiddels is de koers – gelukkig – radicaal gewijzigd. Dat past in de ambitie van de overheid dat in 2030 de bouw- en infrasector emissievrij werkt. Vanaf 2025 gelden er daarom in veel steden zero-emmissiezones. In deze zones mogen alleen maar nieuwe voertuigen komen die emissievrij zijn. Vanaf 2030 moeten alle voertuigen in de zero-emissies zones volledig emissievrij rijden. De laatste tijd verschijnen er daarom ‘hubs’ aan de randen van de steden, waar toeleveranciers hun materialen voor binnenstedelijke projecten afleveren. Vanaf de hubs vindt er vervolgens emissieloos transport (elektrisch, waterstof) naar de projecten in de binnensteden plaats. Hierdoor is er minder uitstoot van schadelijke stoffen in de binnensteden en minder geluidsoverlast. Ook vinden er minder transporten plaats, omdat de ‘last-mile’ met volle vrachtwagens of zelfs boten wordt afgelegd.

Persoonlijk ben ik erg enthousiast over de aanbesteding van gemeente Rotterdam voor de vervanging van de riolering in de stad. De gunning vond maar voor 20 procent plaats op basis van prijs, uiteraard wel met een prijsplafond. De milieukosten (MKI) telden voor 30% mee, emissievrij transport ook voor 30% en circulariteit voor de resterende 20%. Feitelijk werd de aanbesteding dus voor 80% door duurzaamheid bepaald. U leest in deze uitgave een interview met Wavin, dat de aanbesteding won. Welke gemeenten en private opdrachtgevers durven dit nog meer aan? Want pas dan kunnen we echt duurzaam gaan werken!

Ing. Frank de Groot
Hoofdredacteur GWW Totaal