Gemeentes belonen

Artikel delen

Het heeft in de Covid-periode zijn voordelen om Franse familie te hebben. In een buitenhuis van de familie konden we iets ten noorden van Bordeaux geheel Corona-proof vakantie vieren. Natuurlijk op zijn tijd even naar de supermarkt en de bakker. Als rechtgeaard infrastructuurmens ontkom je er dan niet aan om onderweg die Franse wegen te vergelijken met onze Nederlandse.

Het onderhoud aan wijkweggetjes in privédomeinen komt voor rekening van de bewoners en die bevinden zich dan ook vaak in deplorabele staat. Doorgaande (departementale) wegen zijn berijdbaar, maar daar is ook alles mee gezegd. Onderhoud en aankleding zijn een grote droefenis. Markeringen voor reparaties staan geduldig te verbleken in de zon, tijdelijke barriers wachten schots en scheef, totdat de geldboom begint te bloeien. Diepe greppels in plaats van goten en kolken. Weinig duurzame wegmarkeringen die halfjaarlijks moeten worden overgeschilderd. Dat zijn departementale (provinciale) wegen.
Maar hoe anders de gemeentelijke kernen met de mooiste rotondes overvloedig aangekleed met bomen, kunstwerken en bloemen, natuurstenen trottoirs en verkeersdrempels, gietijzeren hekwerkjes behangen met weelderige plantenbakken. Zelfs het meest arme dorp geeft zich alle moeite om het predicaat ‘Ville Fleurie’ te behalen, wat veel meer inhoudt dan alleen bloemenstad. Het predicaat betekent dat het gemeentelijk beleid zich ten volle rekenschap geeft van het welzijn en welbevinden van haar inwoners door aanleg en onderhoud van een met groenvoorzieningen gecombineerde infrastructuur. Met trots werken de lokale bedrijven aan die voorzieningen en zo snijdt het mes aan meerdere kanten: het budget hiervoor creëert werkgelegenheid en het resultaat lokt inwoners en toeristen. Dat genereert weer inkomsten, waardoor er nog meer budget voor infrastructuur kan worden gereserveerd. Misschien is Frankrijk niet in alle opzichten te benijden om zijn infrastructuur, maar ze snappen daar wel dat de kost voor de baat uitgaat en dat een beetje competitie daarbij wonderen doet…

Philip van Nieuwenhuizen
Voorzitter/directeur MKB INFRA