Gezocht: ideeën voor verduurzaming bouwmachines

Artikel delen

Op 13 januari tekenden negen provincies en 36 gemeenten het Schone Lucht Akkoord met minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen. Hiermee wil de minister de luchtkwaliteit in Nederland verder verbeteren. Ook Bouwend Nederland ondersteunt deze ambitie. Maar wat als drie provincies, 319 gemeenten en alle marktpartijen geen deel uitmaken van dit akkoord? Zorgt dat juist voor versnelling of vertraging?

Om de verduurzaming van het bouwmachinepark te versnellen werkt onze sector aan diverse initiatieven onder de noemer van de ‘Groene Koers’. Over 10 jaar willen we grote stappen hebben gemaakt naar zero emissie van mobiele werktuigen en (bouw)materieel. Publieke opdrachtgevers spelen hierbij een belangrijke rol. Zij moeten immers ruimte creëren voor een markt waarbij een zo laag mogelijke uitstoot tijdens het bouwen wordt beloond. Het risico van het Schone Lucht Akkoord, waaraan niet alle overheden deelnemen, is echter een lappendeken van verschillende regels in verschillende gebieden bij verschillende overheden.

Laat ik vooropstellen dat ik het prima vind dat overheden, die vaak opdrachtgever zijn voor bouwprojecten, vanaf nu eisen gaan stellen op het gebied van duurzaamheid, zodat bouwers schonere machines gaan gebruiken. Bouwend Nederland pleit er immers al jaren voor dat duurzaamheid zwaarder meegewogen wordt in aanbestedingen, en dat opdrachtgevers bereid zijn er voor te betalen. Nu wordt duurzaamheid vaak met de mond beleden, terwijl de laagste prijs bepalend is.
Maar door het ontbreken van een handtekening van een aantal provincies, gemeenten én de bedrijven die bouwmachines bezitten, zullen ondernemers investeringen in verduurzaming uitstellen. Het is onduidelijk wat van hen verwacht wordt. Vertraging zal dan het resultaat zijn, in plaats van de gewenste versnelling. Daarnaast is de ruimte om te investeren door de minder goede vooruitzichten als gevolg van de stikstof- en PFAS-crisis al erg laag!

Realisme is geboden in de verduurzaming van bouwmachines. De sector is voor de vergroening van grote bouwmachines mede afhankelijk van leveranciers die werken voor de internationale markt. Deze zullen hun aanbod niet alleen aanpassen voor de relatief kleine Nederlandse markt. Daarnaast hebben we te maken met ondernemers die forse bedragen hebben geïnvesteerd in bestaande machines. Als deze versneld afgeschreven moeten worden, dan hebben ze daar hulp bij nodig. Ik ben blij dat minister van Veldhoven mijn uitnodiging heeft geaccepteerd om samen te kijken hoe we de inspanningen van marktpartijen in lijn brengen met het Schone Lucht Akkoord.

Via de ‘Groene Koers’ willen we meer maatregelen voor emissiereductie in beeld brengen. Ideeën en startups op dit terrein zijn er zeker. Zo was ik onlangs bij DENS, een startup die emissieloze generatoren maakt. Twee jonge slimme technici die wachten op marktkansen. En zo zijn er vast nog meer nieuwe initiatieven. Heb je zelf een goed idee, meld je dan aan voor de pitchbijeenkomsten op 5 en 7 februari via tinyurl.com/GroeneKoers5feb of tinyurl.com/GroeneKoers7feb. Of deel ideeën met mijn collega Anne Fokke de Vries, projectleider van de Groene Koers via AF.deVries@bouwendnederland.nl.