Gun uzelf meer marge met BIM!

Artikel delen

We moeten met minder mensen, materialen en tijd meer kunstwerken ontwerpen, bouwen en onderhouden. Hiermee speelt de infrasector een sleutelrol in de grote uitdagingen waarvoor onze samenleving staat, zoals het omgaan met weersveranderingen en de bereikbaarheid van Nederland. Dat doen we niet alleen met slimmere bouwtechnieken als 3D printen, maar ook door het digitaliseren van bouwprocessen met bijvoorbeeld BIM. Is het erg als u niet meeverandert?

Ik ben er van overtuigd dat niks doen ertoe leidt dat u als ondernemer straks niet meer aansluit bij de wensen van uw opdrachtgever. Steeds meer van hen, waaronder Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies en gemeenten eisen nu al een 3D bouwmodel. Zowel bij aanleg van nieuwe projecten, onderhoud als beheer. Wilt u in de toekomst mee blijven doen in dit soort projecten, dan is BIM een moetje!

Daarnaast kiezen mbo- en hbo-opgeleide jongeren steeds vaker voor een werkgever waar ze kunnen bimmen, zoals ze op school hebben geleerd. Werken in 2D is strafwerk voor hen. Bij een Bouwwerk Informatie Model werken zij virtueel met alle betrokken partijen samen aan een 3D bouwmodel, en maken hun projecten zelfs al in 4D en 5D.

Ik geloof erin als u nu de switch maakt dat u ook in de toekomst nog aantrekkelijk bent voor zowel opdrachtgevers als nieuwe medewerkers. Voorbeelden uit onze eigen achterban laten zien dat werken met BIM voor infrabedrijven leidt tot tijdswinst, minder verlies van materialen en een hogere productiviteit. Concreet betekent dat projecten met meer marge.

Laat uw project in een realistisch 3D model aan uw opdrachtgever zien, in plaats van op een platte tekening. Dit maakt het voor u en uw opdrachtgever eenvoudiger om keuzes te maken in de toch al complexe tenderfase en bij de realisatie van het project. Daarnaast kan het visualiseren van het eindproduct zomaar een doorslaggevende reden voor uw opdrachtgever zijn om voor u te kiezen. Daarnaast helpt het u bij de omgevingscommunicatie. Een goed uitgewerkt 4D model zorgt ervoor dat logistieke stromen van materieel, materiaal en mankracht ook efficiënt verlopen. Door ook in 5D te werken, houdt u het kostenoverzicht altijd up-to-date. Ook bij wijzigingen die later in het project worden doorgevoerd.

Veel kleine en middelgrote infrabouwers hebben helaas te weinig tijd om zich hierin te verdiepen. Bouwend Nederland biedt hulp door de cursus ‘BIM en virtueel bouwen in één dag’ aan te bieden. Met een minimale tijdsinvestering leert u wat het werken met BIM voor uw bedrijf, opdrachtgevers, medewerkers en leveranciers betekent. Maak nu tijd vrij en ding ook op lange termijn mee naar uitdagende projecten!