Hoofdpijnakkoord?

Artikel delen

‘Een grote impuls in woningbouw, infrastructuur, bereikbaarheid en energietransitie’, lezen we bij de hoofdpunten in het Hoofdlijnenakkoord tussen PVV, VVD, NSC en BBB dat op 16 mei naar buiten kwam. Je zou er bijna blij van worden als je leest welke voortvarende plannen het akkoord bevat. Maar de onzekerheid is groot.

Mooi voorbeeld: de maximumsnelheid op de snelwegen wordt – waar dat kan – weer opgehoogd naar 130 km/hr. Er is echter geen snelweg in Nederland waar overdag 130 gereden kan worden! Alle baanvakken liggen binnen een straal van 25 kilometer van een overbelast Natura 2000-gebied. Op de snelwegen geldt nu 100 kilometer per uur als maximum snelheid overdag. Die limiet werd in 2019 ingevoerd, omdat op die manier de hoeveelheid stikstof dat wegverkeer uitstootte omlaag zou gaan. Minder uitstoot betekende minder stikstofdepositie op kwetsbaar Natura 2000-gebied en daardoor ontstond ruimte voor de bouw van tienduizenden woningen. Als je nu de maximumsnelheid weer zou verhogen, geldt het omgekeerde. Het wegverkeer gaat méér stikstof uitstoten en dat leidt tot méér stikstofdepositie op Natura 2000-gebied.

Wil de coalitie het mogelijk maken, dan moet Brussel de spelregels rondom de Natura 2000-gebieden veranderen, zodat er wel meer uitgestoten kan worden. Die kans lijkt erg klein. De enige mogelijkheid die daarmee overblijft is het opkopen van stikstof uitstotende boerderijen. Maar de vier partijen willen geen gedwongen onteigening, dus is het hopen op vrijwillige verkoop. Kortom: voorlopig rijden we nog geen 130 km/hr overdag.

Dezelfde vraagtekens kunnen we stellen bij het weer oppakken van zeventien gepauzeerde projecten. ‘Bij voldoende personeel, vergunningruimte en middelen’, lezen we al snel. De stikstofuitstoot zal daarbij weer kritisch worden bekeken. Net zoals bij veel andere voortvarende plannen zal de huidige wet- en regelgeving nog veel belemmeringen oproepen en krijgt de rechterlijke macht het nog drukker dan ze het nu al hebben. Denk alleen al aan de extra kerncentrales, gaswinning op de Noordzee en oplossen van de netcongestie. Er zal nog heel water water door de Rijn moeten stromen voordat al die plannen werkelijkheid worden. En dan moeten de vier partijen het ook nog vier jaar met elkaar uithouden…