Klimaatalarm

Artikel delen

Klimaatverandering en het steeds vaker voorkomen van extreem weer hebben ernstiger gevolgen voor mens en natuur dan eerder werd gedacht. Dat concludeert het VN Klimaatpanel IPCC, dat 28 februari 2022 een rapport presenteerde waaraan door honderden wetenschappers is meegewerkt. De wereldwijde effecten zijn nu al ingrijpend en deels onomkeerbaar. De tijd om maatregelen te nemen om nog ernstiger consequenties te voorkomen, raakt snel op.

Alarmerende berichten dus, die mij enerzijds ook niet meer verbazen. Klimaatadaptatie en versnelde terugdringing CO2-uitstoot zijn de opgaven die nu echt met voortvarendheid moeten worden opgepakt. Persoonlijk vind ik dat klimaatadaptatie, net zoals milieu- en energieprestatie, in de regelgeving verankerd zou moeten worden. Gemeenten kunnen straks – als de Omgevingswet eindelijk eens in werking treedt (1 januari 2023?) – in Omgevingsplannen eisen stellen aan klimaatadaptieve maatregelen in plangebieden. Meer groene daken, meer waterregulerende bestratingen, regenwaterbuffering en infiltratie en vooral ook meer groen in de stad!

Er zijn inmiddels genoeg betaalbare klimaatadaptieve maatregelen te nemen. Dus we kunnen ons niet verschuilen achter onwetendheid en onbetaalbaarheid. Ik adviseer dan zeker een bezoek aan de InfraCampus-IKN te Harderwijk waar veel klimaatadaptieve oplossingen zijn te zien. En GWW Totaal zet de komende jaar vol in op dit belangrijke onderwerp.

Het alarmerende rapport van IPCC is trouwens het tweede in een reeks van drie, die het IPCC eens in de zeven à acht jaar uitbrengt. Het eerste deel, over de opwarming en de natuurwetenschappelijke onderbouwing, verscheen vorig jaar zomer. De belangrijkste conclusie was toen dat de huidige opwarming niet eerder is voorgekomen in tenminste duizenden jaren, en dat weersextremen fors zullen toenemen als er niet snel extra ingrijpende maatregelen worden genomen. Oh ja, het derde en laatste deel over mogelijke maatregelen om de uitstoot snel te laten dalen, volgt later dit voorjaar. We houden je op de hoogte!

Ing. Frank de Groot
Hoofdredacteur GWW Totaal