Kunstwerken

Artikel delen

Het hoofdwegennetwerk zoals we dat nu kennen is vanaf de jaren ’50 van de vorige eeuw steeds verder uitgebouwd. Sinds de jaren ’60 is de omvang van het verkeer verachtvoudigd en vrachtwagens zijn veel zwaarder beladen. De zware vrachtwagens betekenen een belasting en slijtage van de kunstwerken die in het algemeen groter is dan bij de aanleg was voorzien. Het gaat daarbij om bijna 2.900 viaducten, ruim 1.100 bruggen en 27 tunnels. Tot 2030 staat alleen al in de provincie Zuid-Holland de renovatie en vervanging van dertien bruggen, acht tunnels en tien wegen op het programma. Een enorme opgave dus!

“De opgave van beheer en onderhoud is te groot om dit traditioneel aan te pakken”, zegt Harald Versteeg, transitiemanager bij De Bouwcampus. De komende jaren staan gemeenten dan ook voor de opgave om duizenden bruggen duurzaam te vervangen of te renoveren. Om hiervoor een efficiënte aanpak te bedenken heeft De Bouwcampus in samenwerking met Platform Bruggen de werkgroep gemeentelijke bruggen opgezet. Het doel van de werkgroep is een antwoord vinden op de centrale vraag ‘hoe kunnen we de Vervanging & Renovatieopgave rondom gemeentelijke bruggen slimmer aanpakken?’

Mogelijke oplossingen zijn seriematige productie van onderdelen of hele bruggen en de diversiteit aan onderdelen en bijvoorbeeld bedieningsmechanismen beperken. Seriematige productie kan zelfs middels het 3D betonprinten van bijvoorbeeld fietsbruggen. Naar verwachting worden er eind juli en begin augustus 2023 drie geprinte betonnen fietsbruggen geplaatst, naast de N243 van Avenhorn naar Alkmaar in Noord-Holland.

Industrieel, Flexibel en Demontabel (IFD) bouwen van bruggen en viaducten biedt ook grote kansen. Dat lezen we in een artikel over IFD in deze uitgave. Maar om een industrieel fabricageproces op te zetten, moeten eerst de opdrachtgevers worden verleid om de IFD-principes voor te schrijven.

Daarnaast zijn er vaak onderhoud, technische reparaties, betonbescherming of constructief herstel nodig aan kunstwerken of onderdelen daarvan. Batec laat zien welke technieken er allemaal beschikbaar zijn bij het complexe herstel van en beschadigde brugpijler.

De diversiteit aan opgaven maakt het jaarlijks altijd heel interessant om het thema bruggen en viaducten op te pakken. De komende tijd lees je er alles over op deze website!

Ing. Frank de Groot
Hoofdredacteur GWW Totaal