Onderhoudsopgave kunstwerken

Artikel delen

De oude stadsbruggen in grote steden zijn ooit gebouwd om onder meer paard en wagen een veilige en snelle overtocht te garanderen. Maar tegenwoordig razen er vrachtwagens, trams en auto’s overheen. Geen wonder dat er extra aandacht nodig is voor de constructieve veiligheid van die stadsbruggen. Veel van die stadsbruggen worden beheerd door gemeenten en die hebben de laatste jaren veel capaciteit en kennis zien wegvloeien. Enerzijds door pensionering, anderzijds door vakmensen die overstappen naar het bedrijfsleven. Lastig is ook dat de onderzijde van met name de lage bruggen niet direct in beeld is, waardoor eventuele betonschade niet direct opvalt. En tot slot opent een wethouder nou eenmaal liever een nieuwe speeltuin dan een genoveerde stadsbrug. Dus bij deze een oproep aan gemeenten om toch vooral de stadsbruggen vanaf het water aan de onderzijde te inspecteren!

Ook de kunstwerken in onze hoofdwegennet vragen aandacht. Het hoofdwegennetwerk zoals we dat nu kennen is vanaf de jaren ’50 van de vorige eeuw steeds verder uitgebouwd. Sinds de jaren ’60 is de omvang van het verkeer verachtvoudigd en vrachtwagens zijn veel zwaarder beladen. De zware vrachtwagens betekenen een belasting en slijtage van de kunstwerken die in het algemeen groter is dan bij de aanleg was voorzien. Gelukkig worden de bruggen en viaducten in ons hoofdwegennet beheerd door Rijkswaterstaat. Deze organisatie werkt risicogestuurd en er is nog veel kennis aanwezig is. Toch wacht ook Rijkswaterstaat een forse opgave de komende jaren.

Is het door achterstallig onderhoud ineens gevaarlijk geworden om bruggen en viaducten te gebruiken? Nee, dat is gelukkig niet zo, omdat deze allemaal met ruime veiligheidsmarges zijn gebouwd. Alleen nemen die marges af en je wilt uiteindelijk geen Italiaanse toestanden. Ik wijs ook op de gratis te downloaden Handreiking ‘Bepalen van technisch of constructief betonherstel’ die tijdens het Beton Event 2022 door de Vereniging van gecertificeerde BetonReparatiebedrijven (VBR) is gepresenteerd. Het kans namelijk best lastig zijn wanneer je een brug of viaduct nu technisch of constructief moet herstellen. In deze GWW Totaal een gesprek met de VBR over deze handreiking, maar ook de zeven whitepapers ‘Duurzaam Onderhoud parkeergarages’ die ze hebben uitgegeven. Het draait namelijk vooral om voldoende kennis en bewustzijn om onze bruggen en viaducten, maar bijvoorbeeld ook parkeergarages, veilig te houden.

Ing. Frank de Groot
Hoofdredacteur GWW Totaal