Onveilige kunstwerken

Artikel delen

Begin april zond EénVandaag twee dagen achter elkaar uit over hun onderzoek naar de technische staat van bruggen en viaducten in het hoofdwegennet van de provincie Noord-Holland. De uitkomst daarvan was niet positief. Het merendeel van de kunstwerken vertoont dusdanige problemen door achterstallig onderhoud dat er een onacceptabel risico is op calamiteiten.

Voorbeeld is de afsluiting van de Merwedebrug zo’n kleine twee jaar geleden. Of de sluiting voor vrachtverkeer van de Hollandse Brug (2007) en bruggen over het Twentekanaal en de Elburgerbrug (2016). De afsluiting van de Merwedebrug kostte het veelal lokale bedrijfsleven naar schatting een half miljoen euro per dag, en zorgde voor enorme files en extra CO2-uitstoot.

De uitkomsten van het onderzoek door EénVandaag zijn zorgelijk, want het gaat hier ten eerste om de veiligheid van de weggebruikers en ten tweede over een deel van de verdienkracht van ons land. De uitkomst van het onderzoek was echter helaas niet verrassend. In juni vorig jaar heeft onderzoeksbureau Sweco op verzoek van Bouwend Nederland onderzoek gedaan naar de staat van 750 bruggen, tunnels en viaducten in het landelijke rijkswegennet. Daarbij hebben we toen ook gekeken naar wat er gebeurt wanneer er een brug is afgesloten, en op één van de omleidingsroutes een ongeval plaatsvindt. Dat is best een reëel scenario namelijk, want waar het normaal gesproken al druk is, wordt het dan overvol. Nu de economie aantrekt kleuren de ringen rond Amsterdam en Rotterdam dagelijks al bijna helemaal rood van de files. En uit analyses van ministerie IenM (tegenwoordig Infrastructuur en Water), blijkt dat de verkeer harder groeit dan we eerder met elkaar hebben aangenomen. Er moet dus iets gebeuren!
Bouwend Nederland is daarom blij met de voortvarende aanpak van Minister Van Nieuwenhuizen én blij dat er eind april, bij het feestje dat georganiseerd was in verband met één jaar Bouwagenda, door Ministers Ollongren en Van Nieuwenhuizen een innovatiecentrum voor de bouw- en infrasector is aangekondigd. De Bouwagenda zorgt dat het probleem van de infrastructuur niet alleen bij de gemeenten, maar ook bij de landelijke overheid op het netvlies komt. En de Bouwagenda stimuleert om deze vragen samen met opdrachtgevers en ketenpartners, slimmer en beter op te pakken. Niet brug-voor-brug, maar gebundeld en met ruimte voor de markt om innovaties toe te passen.

Dag van de Bouw

Tot slot, zaterdag 2 juni is het weer de Dag van de Bouw. Vele bouw- en infrawerken openen dan weer de hekken zodat Nederland kennis kan maken met het prachtige en zinvolle werk dat de bouw- en infrabedrijven in ons land allemaal doen. Kijk op www.dagvandebouw.nl om te zien welke projecten meedoen en waar u terecht kunt!