Regeerakkoord

Artikel delen

Het is bijna bijzonder te noemen: de twee grote brancheorganisaties Bouwend Nederland en Aannemersfederatie Nederland tonen zich in grote lijnen tevreden met het regeerakkoord. Dat mag ook wel, want er wordt jaarlijks € 1,25 miljard uitgegeven voor het inlopen van achterstanden bij beheer en onderhoud van onze wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen en voor het onderhoud, renoveren en vervangen ervan. Ook komt er de komende tien jaar € 7,5 miljard beschikbaar voor goede ontsluiting van nieuwe woningen in de veertien verstedelijkingsgebieden en daarbuiten. Daarnaast is er tevredenheid over de aanpak van het stikstofprobleem, door het beschikbaar komen van € 25 miljard tot 2035 in een Nationaal Programma Landelijk Gebied. En dan komt er voor de komende 10 jaar ook nog eens € 35 miljard vrij voor de energietransitie.

Zorgen zijn er ook. Het is fijn dat er zoveel geld wordt vrijgemaakt voor de infrastructuur, maar hoe komen we aan voldoende handjes om dit allemaal uit te voeren? Het kabinet beloofd extra aandacht voor het (praktijk)onderwijs, maar er is ook nog zoiets als imago. Helaas hebben bouw- en infra geen best imago bij jongeren. Er ontstaan associaties met buiten werken in slecht weer, onderbetaling, slechte arbeidsomstandigheden en gebrekkige veiligheid. Gelukkig heeft onze sector op die gebieden de laatste jaren grote stappen gezet, maar weten jongeren dat ook? Hoe maken we de infrasector weer sexy voor jongeren en zij-instromers? Dat vraagt meer dan een pot geld onder de regenboog. Doelgerichte voorlichtingscampagnes, reguliere rondleidingen op infraprojecten en aantrekkelijk onderwijs moet de infrasector weer aantrekkelijk maken. Werk is er voldoende, nu de handjes nog.

 

Ing. Frank de Groot
Hoofdredacteur GWW Totaal