Rekenregels stikstof

Artikel delen

Opnieuw dreigen vertragingen voor projecten door tegenslag bij de aanpak van stikstofproblemen. Dat meldt NOS op 23 februari. De Raad van State streeft ernaar in maart uitspraak te doen over het project ViA15. Dat betreft de doortrekking van A15 naar de A12 en verbreding van de A12 tussen de knooppunten Velperbroek en Oud-Dijk en verbreding van de A15.

Deskundigen met wie de NOS sprak betwijfelen of de onderbouwing van de grens bij de rechter overeind blijft. De neerslag komt namelijk in een veel groter gebied neer dan alleen binnen de zogeheten ‘afkapgrens’ van 25 kilometer. Sinds januari 2022 wordt de stikstofneerslag berekend tot 25 kilometer van een project. Voorheen was dit voor wegenbouw 5 kilometer, maar de overheid trok dit vorig jaar voor alle projecten naar 25 kilometer. De vraag is nu of deze nieuwe grens juridisch houdbaar is. Als de Raad van State een streep zet door de rekengrens dreigen opnieuw vertragingen bij vergunningen voor projecten. Juristen en omgevingsadviseurs denken dat de kans groot is dat dat gebeurt.

Omgevingsadvocaat Mink Oude Breuil vindt het volgens NOS erop lijken of dezelfde fout wordt gemaakt als bij onderbouwing van de bouwvrijstelling. Die ging najaar 2022 onderuit, toen de Raad oordeelde dat de stikstof die bij de bouw van projecten vrijkomt niet buiten beschouwing kan worden gelaten. Robert Kamphuis van De Omgevingsadviseurs reageert: “Als de 25-kilometergrens nu bij de Raad van State onderuitgaat, ligt alles weer stil. Het kan om maanden van vertraging gaan.” Volgens de adviseurs ligt de oplossing in het op grotere schaal aanpakken van de stikstofuitstoot, en kleinere bedrijven en projecten minder strenge regels opleggen.

Inmiddels sta ik al mijn hele werkzame leven stil op de A12 tussen knoopput Oud-Dijk en Velperbroek. Dit traject is momenteel zelfs filekoploper in Nederland. Is er al uitgerekend hoeveel stikstof er vrijkomt bij dat filerijden? Als je pech hebt doe je een half uur over een traject dat normaal in pakweg zeven tot acht minuten is te rijden. Moeten we daar niet eens meer naar gaan kijken? En wat komt er bij een oostelijke tot zuidoostelijke wind allemaal aanwaaien vanuit het Ruhrgebied? Ik begrijp dat we de stikstofuitstoot moeten terugdringen, maar we lijken de context helemaal kwijt te zijn in dit land. Ik vrees dat ik tot mijn pensioen file moeten blijven rijden en veel stikstof moet blijven uitstoten op dit wegtraject. Gelukkig rijden we over tien jaar waarschijnlijk grotendeels elektrisch. Is daar trouwens ook al over nagedacht?

Ing. Frank de Groot
Hoofdredacteur GWW Totaal