Rijkswaterstaat en mkb

Artikel delen

In tegenstelling tot de heersende vooroordelen is er plek voor het mkb bij de taken en werken die Rijkswaterstaat in de komende jaren moet uitvoeren. Vervangen, vernieuwen, verduurzamen; en wel zoveel dat er meer ruimte komt voor het mkb om aan die opgaves mee te werken. Rijkswaterstaat maakt er werk van om het mkb van het vooroordeel af te helpen dat er alleen megaprojecten of onbereikbare meerjarencontracten worden aanbesteed.

De capaciteit en de flexibiliteit van het mkb is zeer welkom bij Rijkswaterstaat. Alleen zal er vanuit de bedrijven ook iets moeten worden gedaan, want het gaat helaas niet helemaal vanzelf. Het mkb zal zich moeten organiseren en in sommige gevallen de samenwerking moeten opzoeken, elkaar versterken, en inspelen op de wijze van uitbesteden. Maar ook dat wil Rijkwaterstaat bevorderen, begeleiden en zelfs faciliteren. Aan vervangings- en renovatiewerken komt er naast het reguliere miljard nog eens € 350 miljoen jaarlijks extra werk op de markt. Werk dat bij uitstek geschikt is voor het mkb. Rijkswaterstaat laat geen gelegenheid onbenut om te zoeken naar methodes om de toegang tot deze markt vrij te maken: tijdens bijeenkomsten in het kader van de Marktvisie, bij marktconsultaties, op de recente marktdag en in bilaterale bijeenkomsten met vertegenwoordigers van (organisaties van) het mkb wordt naarstig gezocht naar de openingen. Rijkswaterstaat wil ontzorgd worden, tegen een redelijke prijs en liefst in goede harmonie, dus zonder Kort Gedingen. Bij het meerjarenprogramma voor aanleg en onderhoud van geluidsschermen zijn de voorbereidingen al gestart en MKB INFRA is betrokken bij de gesprekken over het gebruik van (de capaciteit van) het regionale bedrijfsleven bij de vervangings- en renovatiewerken. Het is nu aan het mkb zelf om de uitdaging aan te nemen!

Philip van Nieuwenhuizen
Voorzitter/directeur MKB INFRA