Sluitposten

Artikel delen

Minister Harbers heeft zijn eerste termijn op het Ministerie van I&W er bijna op zitten. In die te korte termijn heeft hij een aantal belangrijke beslissingen genomen. Zo heeft hij geld dat bestemd was voor MIRT-projecten toegevoegd aan de budgetten voor instandhouding (lees: onderhoud, vervanging en renovatie) van nationale infrastructuur. De urgentie van die instandhoudingsopgave was voldoende reden om aan het heilige huisje van het MIRT te knabbelen.

Nu hebben lagere overheden een hele andere financieringsmethode en daardoor kunnen zij niet schuiven van aanleg naar onderhoud. Maar de urgentie van de instandhoudingsopgave bij gemeentes en provincies is er niet minder om. We kennen allemaal de afsluitingen van bruggen in stadscentra voor zwaar of alle verkeer. Fietspaden en trottoirs zijn helaas te vaak sluitposten. Voor de veiligheid en de doorstroming is goed onderhoud essentieel. Daarom zouden ook lagere overheden een budgetschuif moeten toepassen, maar dan wel vanuit de algemene middelen. Misschien helpt daarbij, als er door een nieuw kabinet een verplicht minimumkwaliteitsniveau wordt vastgesteld.

Een andere wapenfeit van Minister Harbers is dat bodem en water leidend moeten zijn bij de ruimtelijke inrichting. Dat is noodzaak in ons land waar we bodem en water ondergeschikt hebben gemaakt aan andere functies en daarmee op de rand van het toelaatbare en zelfs daaroverheen zijn gekomen. Wat mij betreft heeft hij daarbij echter een kernelement vergeten en dat is groen. Het belang van groen wordt wel met de mond beleden, maar in de praktijk is het nog steeds een sluitpost, waar vaak pas over wordt nagedacht als alle ruimte al is volgepland. Zo wordt ondergrondse infra op de gemakkelijkste plaatsen onder de grond gestopt, waardoor er geen bomen meer mogen worden geplant omdat ze de buizen en leidingen kunnen beschadigen. Groen is net zo essentieel voor onze gezondheid als schone grond en water. Dus Minister Harbers: zet in uw overdrachtsdossier dat ene woordje erbij: Bodem, water en GROEN zijn leidend. En: de midden- en kleinbedrijven zijn ook daarvoor DE specialisten.

MKB Infra LogoMKB INFRA
Nieuweweg 226, 3905 LT  Veenendaal
Postbus 1085, 3900 BB  Veenendaal
Tel. (0318) 544 905
Fax (0318) 544 909
secretariaat@mkb-infra.nl
www.mkb-infra.nl