Snel verdiend

Artikel delen

Eind 2018 presenteerde Cobouw de 50 grootste bouwers van Nederland met hun omzetten en resultaten. Op een enkele uitzondering na waren de resultaten die in de Infrastructuur worden behaald (zoals gebruikelijk) bedroevend. Vroeger hoorde je wel eens dat Infrastructuuraannemers beter kunnen stoppen en hun geld op de bank zetten, maar los van de lage rentestand gaat dat niet voorbij aan de drijfveer van het mkb. Voor het mkb is (bedrijfs)continuïteit prioriteit en niet de winst. Dat neemt niet weg dat die winst ook een rol speelt in de continuïteit, want zonder positief resultaat geen investeringen en zonder investeringen kom de continuïteit in gevaar.

Nu blijken er toch redelijk gemakkelijke manieren te zijn om het resultaat te verhogen. Zo zou een GWW-bedrijf heel wat kunnen besparen als de BTW, die bij facturering wordt betaald en een maand (of meer) later weer terug wordt ontvangen bij de betaling van de factuur, verlegd zou worden. De betreffende overheidsopdrachtgever betaalt de BTW rechtstreeks aan de Belastingdienst, waardoor de ondernemer deze niet hoeft voor te financieren en dus rentelasten bespaart. Macro gezien gaat dat branchebreed om enorme besparingen, maar per bedrijf gaat het ook om duizenden euro’s.
Een tweede voorbeeld is recent in een tweede pilot onder auspiciën van MKB INFRA wederom succesvol uitgetest: de betalingsregeling is zo aangepast dat de aannemer veel minder hoeft voor te financieren. Uiteraard betekent dat automatisch dat het beslag op het bankkrediet lager wordt en dat rentelasten worden bespaard. Bij de eerste thans afgeronde pilots uit een serie was die besparing substantieel, terwijl de zekerheden voor de opdrachtgevers eerder toenamen dan afnamen.
Twee voorbeelden van laaghangend fruit, waar met name mkb-ers behoefte aan hebben. En als de resultaten toenemen komt er ook ruimte voor meer innovaties en daar is uiteindelijk de hele sector bij gebaat.

Philip van Nieuwenhuizen
Voorzitter/directeur MKB INFRA