Stikstof en PFAS

Artikel delen

We leven in een land met heel veel regeltjes. Zelfs zoveel, dat we er zelf in verstrikt raken. Neem alleen al de stikstofproblematiek. Op 29 mei van dit jaar oordeelde de hoogste rechter – na protesten van milieugroeperingen – dat het Programma Aanpak Stikstof van de rijksoverheid niet deugt

Het PAS is in 2015 ingevoerd om stikstof in beschermde natuurgebieden terug te dringen. In de omgeving van 160 stikstofgevoelige natuurgebieden mochten alleen nog nieuwe economische activiteiten, zoals staluitbreidingen of wegverbredingen, worden toegestaan als de extra stikstofuitstoot daarvan werd gecompenseerd. De Raad van State veegde echter de vloer aan met die volgorde: het vooruitzicht dat de milieuschade later wel wordt goedgemaakt met natuurherstelmaatregelen is te onzeker. Het houdt in dat er eerst nog stikstof bijkomt, terwijl de emmer al aan het overlopen is.

De uitspraak heeft het land op slot gezet: geen enkel project dat mogelijk ook maar een klein beetje bijdraagt aan nieuwe stikstofuitstoot, krijgt nog een vergunning. De rijksoverheid, provincies en gemeenten schatten dat minimaal 18.000 projecten worden getroffen door de stikstofcrisis. In ieder geval lopen 143 infraprojecten gevaar. Er wordt al aan gedacht om de snelheden op wegen nabij natuurgebieden omlaag te brengen, zodat er weer ‘lucht’ komt voor projecten. Ook hoor ik al geluiden om elektrische machines in te zetten bij projecten en het nemen van natuurcompenserende maatregelen elders. Wellicht komt er een noodwet; het is afwachten wat de regering uit de hoge hoed tovert.

En dan hebben we ook nog de perikelen rond de PFAS-stoffen. PFAS is een verzameling hardnekkige stoffen, die overal te vinden zijn in de grond, bagger en het water. Er is begin juli door de minister een Tijdelijke Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie ingesteld. Maar in de praktijk zijn er nog veel onduidelijkheden. Vanaf 1 oktober 2019 moet alle toe te passen grond en baggerspecie vooraf ook onderzocht zijn op PFAS. In de praktijk liggen veel baggerprojecten al stil door deze onduidelijkheden. Daar komt ook nog bij dat het nog niet bekend is hoe met PFAS verontreinigde grond of bagger gereinigd kan worden. Stikstof, PFAS, genderneutraal speelgoed, roetveegpieten. Ik denk wel eens; zijn we gek aan het worden in dit land?

Ing. Frank de Groot
Hoofdredacteur GWW Totaal