Stresstest

Artikel delen

In deze uitgave gaan we (deels) ondergronds. Want onder het maaiveld liggen er net zoveel uitdagingen als boven de grond. Een voorbeeld is het voorkomen van graafschade. Een eeuw geleden konden we nog nagenoeg straffeloos overal de spade de grond in steken, maar tegenwoordig is het ondergronds een wirwar van kabels, leidingen en buizen. Schade aan die ondergrondse infrastructuur kan bovendien verstrekkende gevolgen hebben. Denk aan stroomuitval, wegvallen van dataverkeer of nog erger: explosies door het vrijkomen van bijvoorbeeld gassen. Met de komst van de WION in 2008 is er al veel verbeterd, doordat er sindsdien een meldplicht is voor graafwerkzaamheden. Met de komst van de WIBON (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken) gaat de bescherming van de ondergrondse infrastructuur een nieuwe fase in. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop netbeheerders hun gegevens over netwerken moeten aanleveren aan het Kadaster. Vanaf 1 juli 2019 moeten alle netbeheerders werken op basis van nieuwe technische vereisten voor het opslaan van hun gegevens. Vooral gemeenten en Provincies stellen zich echter nog afwachtend op. In deze GWW Totaal echter de dringende oproep niet verder af te wachten en u tijdig voor te bereiden.

Maar er komt meer op de gemeenten af. Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken dat alle overheden uiterlijk eind 2019 een eerste stresstest voor alle de thema’s wateroverlast, hitte, droogte en overstroming hebben uitgevoerd. Daarvoor is een speciale stresstest ‘light’ ontwikkeld, die gratis is te downloaden. Kortom; er komen weer nieuwe uitdagingen op gemeenten, provincies, waterschappen en uiteindelijk ook de aannemers, ingenieursbureaus en ontwerpers af. Zorg dat u voorbereid bent! U leest er alles over in deze uitgave.