Verharding

Artikel delen

In deze GWW-Totaal leest u over verharding. Over ontwikkelingen in klinkers, dunner en stiller asfalt, deels waterdoorlatende bestrating en ga zo maar door. Het is goed om te lezen dat er in een ogenschijnlijk eenvoudig product zoals de straattegels en ons asfalt, nog zoveel innovaties plaatsvinden. Verduurzaming en veiligheid zijn daarbij leidend.

Er is ook sprake van een andere vorm van verharding. Verharding van de weggebruiker. Eind januari organiseerde de Bouwend Nederland Vakgroep Specialistische Wegenbouw samen met Rijkswaterstaat een themabijeenkomst over ‘Veiliger werken aan de Weg’. Het toenemend aantal incidenten in de afgelopen jaren bij werk in uitvoering moet een halt worden toegeroepen. Te vaak wordt materieel aangereden, zoals pijlwagens, actiewagens of botsabsorbers.
Dat leidt altijd tot grote materiële schade en heeft soms helaas ook ernstig letsel als gevolg bij de veroorzaker, wegwerkers of weginspecteurs. Onze vakgroep is daarom samen met Rijkswaterstaat aan de slag gegaan om met praktische oplossingen te komen en onveilige situaties in de toekomst uit te bannen. Het uitgangspunt bij de oplossingen is altijd dat de driehoek doorstroming-geld-veiligheid meer in balans moet worden gebracht waarbij de veiligste oplossing/werkwijze uiteraard voorop staat. In de praktijk is het helaas te vaak voorgekomen dat opdrachtgevers en opdrachtnemers elkaar dwingen tot een situatie waarin de werkzaamheden werden uitgevoerd met het oog op de beste doorstroming en de laagste kosten.

Dat brengt me op de jaarlijkse dag van de veiligheid in de bouw: Bewust Veilig. Elke derde vrijdag in maart willen we stilstaan bij ieders veiligheid op de bouwplaats. Natuurlijk moeten we elke dag bewust bezig zijn met de veiligheid, maar het is goed om hier ook nog eens extra de nadruk op te leggen. Deze dag organiseren we samen met de Governance Code, waarin ook de installatiebranche en een aantal grote opdrachtgevers vertegenwoordigd zijn. Dat is de kracht van Bewust Veilig, dat we het met veel van onze ketenpartners sámen doen. Want op de bouwplaats werken nu eenmaal meerdere partijen en iedereen is verantwoordelijk voor de veiligheid.

Niet alleen die van jezelf, maar ook die van de buurman.