Vroeger…

Artikel delen

……. was alles beter. Toen mochten we zo hard rijden als we wilden en ons afval in de tuin verbranden; we stookten kolen, turf en hout, want er was genoeg ruimte en er was genoeg schone lucht. En voor die paar mensen, die last hadden van alles wat er werd uitgestoten, hadden we Davos en nog tietallen andere sanatoria voor longpatiënten. Ook mochten we ongebreideld groeien, want er waren genoeg grondstoffen en voldoende nieuwe ideeën.

Gek genoeg leidden die ideeën uiteindelijk vanzelf, zonder dat we milieupopulisten nodig hadden, tot schonere en efficiëntere technologieën en kan Davos binnenkort definitief worden gesloten. Ongemerkt worden de natuur en de lucht en het water dus steeds schoner. Ongemerkt? Of verzwegen? Doodgezwegen!

Een wel heel treffend voorbeeld daarvan staat in de toelichting op het Schone Lucht Akkoord, waarin wordt toegelicht dat mensen 9 maanden korter leven door de luchtvervuiling. Verzwegen wordt dat we in de laatste 30 jaar met name door de efficiëntere technologieën en industriële innovaties schonere natuur en lucht hebben gekregen. Als gevolg daarvan konden we gezonder produceren en zijn we 6 jaar ouder geworden met z’n allen. Niet ondanks industrie en vooruitgang, maar dankzij. Natuurlijk moeten we ook die 9 maanden nog mee proberen te nemen, maar dat kan alleen door diezelfde industrie en economische vooruitgang de ruimte te geven om dusdanig rendement te maken dat er geïnvesteerd kan worden in schonere productiemethoden. De economie zijn werk laten doen. Dan volgt die schonere lucht en ook de verduurzaming vanzelf; misschien niet helemaal zo snel als iedereen zou willen, maar wel zo snel als maximaal mogelijk is zonder hele sectoren plat te leggen. Sectoren die, zoals nu de Infrasector, daardoor niet kunnen investeren en innoveren en niet kunnen werken aan het schoner maken van lucht en grond en aan milieuherstel. Jammer ……

 

Philip van Nieuwenhuizen

Voorzitter/directeur MKB INFRA