Wat als alles stopt?

Artikel delen

Voor me ligt een boek, waarin de auteur de technische, sociale, persoonlijke, historische en politieke aspecten van infrastructuur beschrijft. Ik moet het nog lezen, maar ik denk dat de 300 pagina’s uitgebreid, boeiend en onderbouwd weergeven wat ik op deze plek al eerder in 300 woorden heb betoogd. Namelijk dat onze maatschappij alleen kan functioneren dankzij de bovengrondse en ondergrondse infrastructurele netwerken van reservoirs, tunnels, wegen, riolen, kabels, leidingen en pijpen.

Wij zijn ons niet bewust van de vaak verborgen systemen, totdat ze kapot gaan door verwaarlozing en gebrek aan (investeringen in) onderhoud en vernieuwing. Pas dan, als we niet meer normaal kunnen functioneren door verstoppingen van riolen of (spoor)wegen, door stroomuitval of haperende communicatiekanalen, of niet meer kunnen verwarmen en koken door uitval van gas, als het meestal te laat is, dan pas zijn we bereid de systemen te herstellen. En dan kijken we ineens niet meer naar de kosten. Hoe dom is dàt?

Vergelijk het met een auto. Als je hem niet onderhoudt gaat hij stuk en dat natuurlijk op het moment dat je dringend weg moet naar een (sollicitatie)afspraak. Iedereen weet dus hoe belangrijk het is dat je onderhoud pleegt en soms investeert in nieuwe banden. Zo niet als het gaat om infrastructuur. Er liggen alarmerende rapporten over de staat van onderhoud van essentiële verbindingen, maar er worden keer op keer andere prioriteiten gesteld door de politiek. En als er dan al een keer iets gebeurt is er niet genoeg geld en stellen we het toch maar weer uit, zoals de Brienenoord. Of we hopen allemaal dat het Bestuurdersnetwerk Infra de toverformule weet te vinden. Maar dat zal pas gebeuren als de waarde van functionerende infrastructuur niet meer (alleen) in geld wordt uitgedrukt. Pas dan beseffen we dat er nooit genoeg geld naar infrastructuur gaat. Misschien kunnen we dat bereiken, als ‘How Infrastructure Works, Inside the systems that shape the world’ van Deb Chachra verplichte literatuur wordt voor alle huidige en toekomstige ministers, gedeputeerden en wethouders van Nederland.

MKB Infra LogoMKB INFRA
Nieuweweg 226, 3905 LT  Veenendaal
Postbus 1085, 3900 BB  Veenendaal
Tel. (0318) 544 905
Fax (0318) 544 909
secretariaat@mkb-infra.nl
www.mkb-infra.nl