Water geeft energie

Artikel delen

Oppervlaktewater, afvalwater en zelfs drinkwater bevatten veel energie die we kunnen gebruiken voor verwarmen en koelen. Stichting RIONED becijfert zelfs dat je ongeveer de helft van de warmtevraag van het gebouwd gebied kan halen uit de energie in oppervlaktewater. Aquathermie noemen we dat: het winnen van energie uit oppervlaktewater, maar ook afvalwater (riolering) en drinkwater. Er zijn inmiddels al bijna honderd projecten gerealiseerd, maar de grote uitrol moet nog op gang komen. Ik verwacht in de toekomst dan ook een veel grotere rol voor Aquathermie. Het is immers zonde om al die energie in oppervlakte- en afvalwater onbenut te laten. En we zullen die energie ook nodig hebben om de klimaatdoelstellingen te halen. Door Aquathermie te combineren met WKO (warmte/koude opslag in de bodem). Kun je er zomers ook ruimten mee koelen.

Waterzuiveringsinstallatie

Sinds 2021 wordt van alle gemeenten een warmtevisie gevraagd. Een warmtevisie is een plan dat het tijdpad aangeeft, waarop welke wijk in een betreffende gemeente van het gas afgaat. De warmtevisie moest eind 2021 opgeleverd worden. Het plan moet iedere vijf jaar geactualiseerd worden, zodat monitoring en bijstellen van doelen mogelijk is. In veel warmtevisies zien we aquathermie terugkomen. Een belangrijke rol ligt er dus bij gemeenten, maar ook bij bewoners, netbeheerders en woningcorporaties.

Kunstgrasthermie

Naast aquathermie, kunnen we ook warmte halen uit ‘harde’ oppervlakken die flink opwarmen in met name de zomer. In deze uitgave aandacht voor bijvoorbeeld kunstgrasthermie: het winnen van warmte uit kunstgras door watervoerende leidingen in een kunstgrasveld op te nemen. Een andere mogelijkheid is asfaltthermie, waarbij er warmte uit asfalt wordt gehaald. Ook hier zien we combinaties met WKO. Dennis ten Barge van Aendless Energy is in dit blad hoopvol dat het met kunstgrasthermie en asfaltthermie gaat lukken: “We zien de belangstelling toenemen door de onzekerheid over de gasleveringen en de hoge prijs voor gas. Alternatieve energiesystemen worden daardoor steeds aantrekkelijker.”

Resumerend is er veel energie beschikbaar uit water en opwarmende harde oppervlakten. In deze uitgave inspireren we door de mogelijkheden te beschrijven. Maar daarnaast is er weer ruimte voor talrijke andere boeiende ontwikkelingen, zoals grondzuigen, fossielvrij asfalt en meer groen in de binnensteden.

Ing. Frank de Groot
Hoofdredacteur GWW Totaal