Watermanagement

Artikel delen

Watermanagement komt in deze uitgave van GWW Totaal uitgebreid aan bod. Zelf heb ik veel affiniteit met dit onderwerp. Naast mijn werk, heb ik de passie ‘weer’. Als weeramateur heb ik een semiprofessioneel weerstation en ben actief lid van de Vereniging van Weerkunde en Klimatologie (VWK). Vanuit deze hobby volg ik de klimaatverandering met extra veel aandacht.

Vooral de zomer van vorig jaar was een eye-opener: tot dan ging de aandacht vooral uit naar het zo snel mogelijk afvoeren van water. Nu blijken we ook met langdurige droogte rekening te moeten houden: water vasthouden dus! Ik woon in één van de droogste gebieden in Nederland: op de zandgronden van de Achterhoek. Vooral hier zijn de gevolgen van de droogte goed merkbaar geweest en zijn ze nog steeds zichtbaar in mijn leefomgeving. Sommige struiken en bomen staan er verloren bij en wachten op vervanging. Ze lopen niet meer uit. Wel valt me op dat de beken, vijvers en poelen op dit moment redelijk zijn gevuld, terwijl ze tot ver in de winter goeddeels leeg stonden. Blijkbaar zijn de waterschappen in staat om de neerslag in de wintermaanden goed vast te houden. Klimaatadaptief handelen noemen we dat. Maar hoe klimaatadaptief is onze omgeving? Hoe voorkomen we hittestress in stedelijke omgeving, bodemdaling, wateroverlast of droogteproblemen? Daar liggen nog grote uitdagingen voor de hele sector. Maxime Verhagen benoemt dit ook in zijn column in deze uitgave.

Volgens de oprichters van NL Greenlabel, Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra, is het kwart over twaalf. Ook weerman en klimaatkenner Reinier van den Berg laat weten dat de klok op die stand staat. We moeten daarom stoppen met discussiëren over de rol die de mens wel of niet heeft in de opwarming van ons klimaat. Uit onderzoek blijkt inmiddels dat de kans 1 op 1 miljoen is dat de mens niet de oorzaak is. We moeten dus nu echt aan de slag! Ik reken op u!

Ing. Frank de Groot

Hoofdredacteur GWW Totaal