We mogen weer!

Artikel delen

Januari en februari zijn van oudsher de beursmaanden voor de bouw & infrasector. Infra Relatiedagen, InfraTech, Groene Sector Vakbeurs, BouwBeurs: we mogen ons weer de blaren onder de voeten lopen om elkaar ouderwets fysiek te ontmoeten, noviteiten te snuiven en kennis te delen of op te halen. De komende tijd volop aandacht voor de Infra Relatiedagen Hardenberg waarvan GWW Totaal wederom hoofdmediapartner is. Klimaatadaptatie staat centraal en dat mag ook bijna geen verwondering meer oproepen. Echte winters lijken al iets uit een ver verleden en de regen komt als een stortvloed of blijft maanden uit. In de zomer kan het onbarmhartig heet worden, vooral in binnenstedelijk gebied zonder groen.

We zullen moeten anticiperen op deze steeds frequenter voorkomende klimaatomstandigheden. Dat betekent water bergen als het valt en vasthouden als het niet valt. Daarnaast moet meer groen in de binnensteden de hittestress verminderen. Maar groen heeft natuurlijk veel meer functies, zoals vergroting van de biodiversiteit, afvangen van fijn stof, verhogen van het welzijn van mensen, geluidsabsorptie en opslagplaats voor CO2. Een prachtige noviteit op dit gebied is de Urban Oases, van groenvisionair Nico Wissing. Ik was bij de ingebruikname van het eerste mini-stadspark in het Achterhoekse Ulft. Urban Oases vangen fijnstof af, gecombineerd met opwekking van zonne- en windenergie, vergroting biodiversiteit en vermindering van hittestress. Je leest er alles over in deze uitgave.

Naast maatregelen in de fysieke openbare ruimte is emissieloos werken een belangrijke maatregel om de uitstoot van CO2 en stikstof te beperken. Op het Materieelpark van het Heden en de Toekomst zijn talrijke oplossingen te zien. Niet alleen elektrisch, maar ook hybride oplossingen, waterstof of groene diesel. De ontwikkelingen gaan snel, vooral na het van tafel vegen van de stikstofvrijstelling door de Raad van State. Maar ook gemeenten gaan in toenemende mate over tot het instelling van zero-emissiezones in binnensteden en opdrachtgevers stellen steeds vaker emissie-eisen in aanbestedingen. Kortom; het vrijblijvende geiten wollen sokken-imago maakt snel plaats voor harde realiteit.

Uiteraard is GWW Totaal weer op de beursvloer aanwezig met een stand: nummer 433. Wij ontmoeten je daar graag voor een drankje en een praatje. Ik zal zelf ook de beurs bezoeken en hoop onze lezers daar te treffen. Want er is niets leukers dan elkaar fysiek ontmoeten!

Ing. Frank de Groot
Hoofdredacteur GWW Totaal