Wensdenken

Artikel delen

Soms moet je je ogen even uitwrijven als je het nieuws leest. Menen ze nou echt wat daar staat? Zo’n moment had ik bij het lezen van het advies van het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens hun onderzoekers is het thuiswerken een blijvertje en moeten daarom de investeringen in de capaciteitsuitbreiding van spoor- en weginfra nog eens kritisch tegen het licht worden gehouden.

 

Dergelijke adviezen lijken meer het product van wensdenken dan dat ze gebaseerd zijn op gedegen onderzoek. Veel andere rapporten wijzen op een tegengestelde trend. Ook onderzoeken van de overheid zelf, zoals de in juni van dit jaar verschenen Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA-2021) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Deze analyse voorziet een flinke stijging voor zowel het openbaar vervoer, het goederenvervoer en het autogebruik. Economische groei en de stijging van het aantal huishoudens met 1 miljoen tot 2035 zijn daar de belangrijkste oorzaken van. Ook houdt dit rapport rekening met de effecten van thuiswerken. Verder toont de studie aan dat het aantal gereden kilometers via spoor en weg groeit en het aantal verplaatsingen ook. Ons infrasysteem heeft grote moeite deze groei bij te benen.

Helft kan niet thuiswerken

Recent onderzoek van TNO toont aan dat bijna de helft (47%) van de werknemers niet thuis kán werken. Het is te vroeg om de echte effecten van het thuiswerken nu al in te kunnen schatten. Eén ding weten we wel zeker: zelfs in deze tijden van thuis werken zijn de files niet verdwenen.

De hele kwestie doet me sterk denken aan de huizenmarkt. Ook daar werd nog in 2017 door minister Blok beweerd dat de woningmarkt draaide als een zonnetje en dat verder verdere bemoeienis vanuit de rijksoverheid niet meer nodig was. Hij jubelde dat hij de eerste minister was die een ministerie, Wonen en Rijksdienst, had doen verdwijnen. Ik hoef u niet uit te leggen wat de rampzalige gevolgen van deze beslissingen zijn. We hebben inmiddels een tekort van 279.000 huizen. Om dit tekort in te lopen zullen we de komende 10 jaar één miljoen toekomstbestendige woningen moeten bouwen en aansluiten op wegen, openbaar vervoer, maar ook kabels en leidingen.

Infrastructuur

Onze infrastructuur is er voor de lange termijn oplossingen van ons land. Bedoeld om ons veilig en mobiel te houden en (nieuwbouw)wijken te ontsluiten. Het getuigt niet van visie om nu overhaast te reageren. Corona is een tijdelijke situatie die we niet moeten gebruiken om de toch al langjarige trajecten van de aanleg van infrastructuur te onderbreken. Het doet geen recht aan de onmiskenbare lange termijn trend. Ze is zelfs gevaarlijk.

Ik roep het kabinet dan ook op niet in deze valkuil te trappen en fors te blijven investeren in infrastructuur. Drie miljard extra per jaar is nodig. En om de woningbouw op het benodigde niveau te krijgen zijn drastischer maatregelen nodig. Zo voorkomen we problemen voor later.