BRL maakt milieugegevens infraproducten betrouwbaar

Artikel delen

Met de introductie van de Beoordelingsrichtlijn K11002 ‘Genereren van Milieuprofielen voor betonnen infraproducten’ krijgen opdrachtgevers in de GWW-sector een praktische, uniforme toetsing in handen. Datgene wat bijvoorbeeld een gemeente voorschrijft aan milieuprofielen voor betonstraatstenen, betontegels, betonbanden, grasbetontegels en zetstenen voor dijkversterking krijgt die gemeente op de bouwplaats daadwerkelijk geleverd.

Foto: Morssinkhof Groep.

Er zijn veel duurzaamheidkeurmerken op de markt, maar weinig tot geen daarvan toetst achter de voordeur van fabrikanten of de producten conform vereiste milieuprofielen worden vervaardigd. De nieuwe BRL vult deze lacune. Daarbij gaat het om zaken als aard en herkomst van grondstoffen, mengselsamenstellingen, gebruik van secundaire grondstoffen, gegevens over energiegebruik, gekwalificeerd personeel, gevalideerde softwaretools en conformiteit aan (inter)nationale normen en regels. De structurele systeemtoetsing van de productie geschiedt door een onafhankelijke partij. De afgegeven Duurzaamheidsverklaring aan de producent leidt tot gewaarborgde milieuprofielen voor de beschreven producten. Daardoor hoeven gemeenten niet zelf controles op deze producten uit te voeren. Voordeel voor de opdrachtgevers is voorts dat er meer uniformiteit in bestekeisen mogelijk is.

MKI

Overheden zoals gemeenten kiezen elk voor een eigen vorm van aanbesteden en wijze van weging van vele milieucriteria binnen de keten. De nieuwe BRL is gebaseerd op de Milieu Kosten Indicator (MKI), één getal dat een brede scope van de levenscyclus van producten bestrijkt, bekeken naar elf verschillende milieueffecten verdeeld over tien levensfases van het product. MKI is een wegingsmethode die net als circulariteit steeds gangbaarder wordt in de markt.
MKI is trouwens een dynamisch systeem is waardoor – in Europees verband – nog extra milieueffecten een plek krijgen in de afweging, zoals landwinning. Met de BRL beschikt de markt vanaf heden over extra betrouwbare milieuprofielen van betonnen infraproducten. Belangrijke informatie voor het behalen van milieuambities van opdrachtgevers en voor een meer uniforme, transparante wijze van aanbesteding en inschrijving.