Ongevallen in de infrasector

Artikel delen

Het beeld bestaat vaak dat de bouwsector onveiliger is dan de infrasector. Denk aan het vallen van hoogte, instortende steigers, vallende voorwerpen, incidenten met torenkranen, constructieve instortingen, enzovoort. Maar wie op de website kijkt van Governance Code Veiligheid in de Bouw (www.gc-veiligheid.nl) ziet ook opvallend veel incidenten in de gww-sector. We zetten er een aantal voor u op een rij.

Verkeersmaatregelen

De laatste jaren heeft zich een aantal (ernstige) ongevallen voorgedaan waarbij verkeersmaatregelen en/of verkeersregelaars waren betrokken. Die kunnen zich voordoen tijdens het aanbrengen en opruimen van verkeersmaatregelen, een onveilige werkplek door bijvoorbeeld onduidelijke bebording, gebruik van derden van het werkvak om hun route te verkorten en daarmee op ongewenste plekken het werkverkeer kruisen, ongekwalificeerde verkeersregelaars, omgewaaide of door omstanders/verkeersgebruikers verplaatste hekken, afzettingen en bebording die onvoldoende zichtbaar bij donker/slecht weer en in- en uitritten die onvoldoende helder zijn aangegeven en/of onvoldoende overzichtelijk zijn.

Gekantelde kraan

Een mobiele kraan stond op stempels en was bezig met hijswerkzaamheden. Om een shovel te laten passeren moest de kraan worden verplaatst. Hierbij stond de bovenwagen in dezelfde richting als de onderwagen en met de cabine in de rijrichting, de stempels ingetrokken en de uithouders ingeschoven. Vervolgens heeft de machinist de telegiek vanuit de transportstand naar horizontaal gebracht waarna deze is gaan zwenken. Toen de bovenwagen dwars op de onderwagen stond, is de bovenwagen achterover gekanteld door onvoldoende stabiliteit. Volgens de instructies van de fabrikant is zwenken van deze kraan met volle ballast op banden niet toegestaan. De machinist heeft deze instructies door een verkeerde inschatting niet gevolgd.

Dwarsligger op voet

In 2017 is een medewerker van een infrabedrijf ernstig gewond geraakt aan zijn voet, doordat een betonnen dwarsligger van een stapel viel. Eerder die dag zijn twee soorten dwarsliggers gestapeld aangeleverd en moesten worden gesorteerd. Tijdens een tussenpauze gingen enkele monteurs op de gestapelde dwarsliggers (drie lagen) zitten. Op het moment dat de monteurs opstonden, is een dwarsligger van de stapel gevallen en heeft de hak van het slachtoffer geraakt. Na onderzoek bleken de dwarsliggers niet voldoende stabiel gestapeld.

Aanrijding graafmachine met fietser

Een infrabedrijf reconstrueert een weg midden in een woonwijk, afgezet conform CROW 96b. Dichtbij het werk staat een school. Op het werk is een medewerker met een graafmachine bezig met profileren. Hij rijdt een stukje achteruit. Een negenjarige scholier op de fiets rijdt over het naastliggende pad en ziet een kortere weg. Dan ziet de machinist in zijn spiegel nog net een fiets liggen en hij stopt direct. De fietser komt met zijn been onder het wiel van de graafmachine. De bandafdruk staat op zijn been. In het ziekenhuis wordt een scheur in het bot geconstateerd. Het been wordt in het gips gezet en zal naar verwachting voorspoedig genezen.

Putdeksel tegen hoofd

Een uitvoerder vroeg een collega om even een gaatje te boren in een rioolput. Toen de collega aankwam, stond de putdeksel al open. Hij klom in de rioolput. Het deksel van de put waaide onverwachts dicht, en klapte tegen het hoofd van het slachtoffer. Deze droeg een helm, maar kreeg door de klap van het deksel last van zijn nek. Het deksel was niet beveiligd tegen dichtvallen. De arts constateerde een hersenschudding. Dit betekent dat de getroffene een aantal dagen niet kon werken.