Biodiversiteit wint terrein in bermenlandschap

Artikel delen

Beperkt onderhoud en snelle vestiging van de grassen zijn voor bermenmengsels belangrijke voorwaarden. Daarmee ontstaat in korte tijd een stabiele en overzichtelijke berm en wordt de kans op uitspoeling bij extreme regenval verkleind. “Maar ook de biodiversiteit van bermen wordt steeds belangrijker”, zegt grasspecialist Thijs Schoenmakers van DSV Zaden.

bermenAan het bestaande assortiment Eurograss-bermenmengsels, bestaand uit Eurograss B3 en Eurograss BermenSpeciaal, heeft DSV Zaden daarom een mengsel toegevoegd dat vitaliteit en biodiversiteit in één mengsel verenigt. “Eurograss BermenDivers bestaat uit een mix van verschillende inheemse (gras)soorten, die samen een sterke en standvastige zode vormen”, zegt Schoenmakers.

Efficiënt met voedingsstoffen

Door daar ook de inheemse soorten smalle weegbree en witte klaver aan toe te voegen, wordt het mengsel in de bloeiperiode extra aantrekkelijk voor insecten als hommels, bijen en vlinders. “Bovendien krijgt de berm door de smalle weegbree en witte klaver een eigen stikstofhuishouding. Witte klaver bindt stikstof uit de lucht en de weegbree voorkomt uitspoeling van de stiktof. Dit komt de vitaliteit van de grassoorten ten goede, bijvoorbeeld in tijden van extreme droogte.”

Efficiënt met water

Eurograss BermenDivers bestaat uit hardzwenkgras, roodzwenkgras met forse uitlopers, gewoon roodzwenkgras en struisgras. “Samen met de smalle weegbree en witte klaver vormt het een mengsel dat efficiënt omgaat met water. Er zitten wat extensievere soorten in die, als ze eenmaal gevestigd zijn, minimaal vochtbehoefte hebben en in tijden van droogte en hitte goed tegen een stootje kunnen”, zegt Schoenmakers.

DSV Zaden
www.dsv-zaden.nl