Biefstuk in roomboter

Artikel delen

Gisteren was ik in de supermarkt en vroeg aan de manager om biefstukken van horecakwaliteit, uit biologische veehouderij natuurlijk ver van Natura2000 gebieden en een pakje bioboter om ze in te bakken. Alles moest uiteraard biologisch afbreekbaar zijn verpakt en emissieloos verwerkt en aangeleverd. Goed voorbereid had ik mijn prijsplafond voor de boter op Aldi-niveau gesteld en voor het vlees had ik de Kiloknaller als referentie.

Nu kan ik niet echt koken, dus vroeg ik de manager om het bij mij thuis te laten klaarmaken en de prijs die hij daarvoor opgaf was lekker laag, want ik wist dat hij door de heftige concurrentie in de buurt de bijverdienste niet wilde laten schieten. Vanzelfsprekend moest de kok wel te voet of met de fiets komen en de ingrediënten koel transporteren, maar zonder dat er schadelijke koelvloeistoffen aan te pas kwamen. Bovendien wilde ik een Verklaring Omtrent het Gedrag en een accountantsrapport, waaruit bleek dat de kok vroeger niet met jeugdzorg of justitie in aanraking was geweest, niet werd onderbetaald, beschikte over de juiste kwalificaties en goede referenties had. Toen de manager mij hiervoor een passende prijs had aangeboden, vroeg ik hem uiteraard om een bankgarantie, want uiteindelijk weet je nooit of er tussen het sluiten van de overeenkomst en het aansnijden van de warme hap een faillissementje komt. Bij het verlaten van de winkel werd mij vriendelijk gevraagd om de leveranties alvast te betalen, maar ik legde uit dat het zo natuurlijk niet werkt. De betaling volgt binnen redelijke termijn, nadat het product is geleverd en goedgekeurd en wel onder aftrek van 10%, die pas worden nabetaald als ik in de dagen na de consumptie geen buikklachten heb gekregen.

Waarschijnlijk verklaart u mij nu knettergek, maar zo gek is het wel in de infrastructuurbouw. Vervang biefstuk met boter bijvoorbeeld door straat met wegmarkering, manager door wegenbouwer, mij door overheidsopdrachtgever en het accountantsrapport door BIBOB-toets, referenties en G-rekening en dan leest u hoe het in onze sector werkt. Om de gekte in ieder geval voor de financiële afwikkeling enigszins te beteugelen, hebben wij de MKB INFRA betalingsregeling ontwikkeld. Zie daarvoor onze site en het artikel ‘Succesvolle bijeenkomst over nieuwe betalingsregeling‘.

Philip van Nieuwenhuizen
Voorzitter/directeur MKB INFRA

MKB Infra LogoMKB INFRA
Nieuweweg 226, 3905 LT  Veenendaal
Postbus 1085, 3900 BB  Veenendaal
Tel. (0318) 544 905
Fax (0318) 544 909
secretariaat@mkb-infra.nl
www.mkb-infra.nl