Haarlem besteedt beheer en onderhoud wegen en riolering uit

Artikel delen

De gemeente Haarlem heeft als één van de eerste gemeenten in Nederland besloten de integrale aanpak van het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte in handen te leggen van private partijen. Na een Europese niet-openbare aanbesteding heeft de gemeente een aantal partijen geselecteerd. BAM wordt voor een periode van vier jaar met ingang van 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het domein Verhardingen, asfaltherstel en markering en voor het domein Riolering en grondwater. Voor dit laatste domein werkt BAM samen met vandervalk+degroot. De contractwaarde voor beide domeinen bedraagt circa € 11,5 miljoen.
 
De gemeente heeft met de geselecteerde partijen prestatiecontracten gesloten. De regie voor het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte blijft liggen bij de gemeente. Door werkzaamheden te clusteren, kan de verantwoordelijkheid eenvoudiger bij een en dezelfde partij worden gelegd. Met deze nieuwe aanpak gaat Haarlem terug van circa zeventig naar nog maar elf contracten. Dit resulteert in meer efficiency en meer kwaliteit, aldus wethouder Cora-Yfke Sikkema: ‘We dagen de markt uit initiatieven te nemen hun specifieke werkzaamheden op innovatieve wijze uit te voeren.’
 
Kostenbesparing
BAM gaat voor de domeinen wegen en riolering (in samenwerking met vandervalk+degroot) het dagelijkse onderhoud uitvoeren, storingen verhelpen en inspecties uitvoeren. Doelstelling van zowel gemeente als beide marktpartijen is het beheer en het onderhoud zodanig te verbeteren dat de kwaliteit van de openbare ruimte toeneemt en tegelijkertijd een besparing op kosten wordt gerealiseerd. Onder meer door een pro-actieve houding, duurzame en constructieve samenwerking met de gemeente en goede afstemming met opdrachtnemers van de overige domeinen kunnen BAM en vandervalk+degroot een effectiever en efficiënter beheer van de openbare ruimte garanderen. In de aanbesteding beoordeelde de gemeente deze aspecten uit het plan van aanpak met de hoogste score.