Forse boete Kadaster

Artikel delen

Dat was even schrikken bij het Kadaster. De rechter veroordeelde het Kadaster tot betaling aan logistiek adviesbureau HLA van een bedrag van tien miljoen euro wegens gederfde omzet. Dit omdat het Kadaster een opdracht niet had aanbesteed.

Ik zal u zeggen dat ik er zelf ook nogal van schrok. Stel je voor dat in Nederland iedere keer dat de regels worden ontdoken, er een schadevergoeding zou worden toegekend. Hierbij vergeleken zou de eurocrisis een klein ongemakje zijn…
De opdracht zelf betrof een relatief klein bedrag (circa 50.000 euro). Maar in dit geval heeft HLA blijkbaar aangetoond dat zij de betreffende licenties zou kunnen ‘vermarkten’.

Lees mee:

‘HLA heeft uitvoerig uiteengezet dat zij voor een bedrag van € 50.000,- zou hebben ingeschreven, zodat de ontwikkelkosten van de CableGuard lite gedekt zouden zijn en zij de mogelijkheid zou krijgen om de CableGuard Professional via www.klicviewer.nl te vermarkten.’

Daarna volgt de prognose van die vermarkting:

‘HLA vordert een bedrag van € 21.836.900,- aan winstderving. In de door haar bij akte overgelegde specificatie is berekend dat HLA gedurende zeven jaar 78.140 licenties à € 50,- zou uitgeven. Daarbij heeft zij gespecificeerd welke afnemers er zijn en hoeveel licenties per afnemer afgenomen zouden worden. Hierbij is als uitgangspunt genomen dat in het eerste jaar 70 procent van de maximale aantallen licenties zou worden afgenomen en in de daarop volgende jaren 100 procent.’

De rechter vindt dat wat te gortig, maar komt toch nog uit op een mooi rond bedrag van € 10.000.000,-. Eén vraag blijft bij deze zaak echter door mijn hoofd spoken. Hoe wist de rechter zo zeker dat als er openbaar aanbesteed zou worden HLA gewonnen zou hebben? Hoe kun je in hemelsnaam zeker weten dat er geen bedrijf in Polen was dat met € 40.000,- zou hebben ingeschreven?

Dank aan Frank van der Schaaf, linkedin groep aanbestedingsrecht.

Theo van der Linden
www.aanbesteding.nl

Theo van der Linden is directeur van VDLC, een uitgeverij die zich bezighoudt met cursussen en informatievoorziening over (Europees) aanbesteden.