Mobiele stenenscheider

Artikel delen

Als het weer kouder wordt dan trekt de markt voor biobrandstoffen aan en stijgt de vraag naar biomassa. Materiaal van de bosbouw, zoals boomstammen, stronken en takken, kunnen allemaal worden gebruikt voor het produceren van biomassa. De stenen die er tussen zitten vervuilen echter het eindproduct. Met de Stonefex mobiele stenenscheider worden deze ongewenste elementen weggehaald.

Stenen zijn een ongewenst element bij biomassa. Ze branden niet en verhogen de as-waardes. Dit as moet vervolgens weer worden verwijderd van de verbrandingsovens en worden afgevoerd. Dat brengt de totale kosten weer omhoog. Tevens kunnen stenen leiden tot slijtage en blokkades in de verbrandingssystemen. Dit kan leiden tot leveringen die niet worden geaccepteerd bij de verbrandingscentrales of contracten die worden geannuleerd. De Stonefex heeft een nieuwe techniek die de verschillen in de luchtweerstand als een scheidingscriterium gebruikt. Een combinatie van druk- en aanzuigingsystemen in de Stonefex zorgen voor precies de juiste luchtstroom in de expansiekamer om de stenen en zware objecten uit hout te verwijderen.

Hoog scheidend vermogen

Het gebruikte materiaal voor input van de Stonefex zijn vaak bruikbare biobrandstof delen, met een deeltjesgrootte verschillend van 10 tot 100 mm. Deze worden rechtstreeks door een transportband aangevoerd naar de stenenscheider. Het scheidend vermogen is circa 80 procent en met droog materiaal is dit zelfs nog hoger. De eerste ervaringen door gebruikers zijn heel positief.
De voordelen voor een brandstofproducent zijn meteen duidelijk. Delen die eerder onbruikbaar waren door de hoge mate van ongewenste elementen, kunnen nu wel omgezet worden in brandstof. En natuurlijk zal biomassa dat wordt aangeleverd met nagenoeg geen stenen, een hogere verkoopwaarde hebben.

Pon Equipment BV, Almere, (088) 737 7500, www.pon-komptech.com