KvK en MKB : aanbestedingsbeleid moet anders

Artikel delen

Het aanbestedingsbeleid van de provincie en gemeenten in Brabant moet grondig worden veranderd.

Het gaat om de manier waarop overheden opdrachten aan het bedrijfsleven verstrekken. Volgens de Kamer van Koophandel (KvK) Brabant en 200 kleine en middelgrote bedrijven in de provincie zijn de overheden en het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) elkaar volledig kwijt op dit terrein.

MKB Brabant en de KvK Brabant zijn inmiddels het project ‘Ondernemend aanbesteden’ gestart waarbij wordt onderzocht hoe het aanbestedingsbeleid kan worden verbeterd. Het slechte beleid zorgt volgens de KvK ertoe dat de overheid niet altijd de beste waar voor haar geld krijgt en dat het MKB ernstig tekort wordt gedaan bij de besteding van de jaarlijkse vijftig miljard euro aan overheidsopdrachten.

In opdracht van de KvK en MKB-Brabant koppelt Trias Politica Advies in samenwerking met Van Till advocaten de aanbestedingspraktijk in Brabant aan de formule Ondernemend Aanbesteden.

Volgens Ireen Hardenbol, uitvoerster van het project, is het openbaar aanbesteden nu een zeer frustrerende aangelegenheid. “Iedereen doet maar wat. Het aanbesteden staat vol met jargon, is veel te ingewikkeld en dat leidt tot een administratieve rompslomp. Iedereen wil wat anders. En beide partijen komen niet tot elkaar. De overheid praat niet met ondernemers uit angst voor vriendjespolitiek en daardoor weten de ondernemers weer niet wat de overheid wil. De no-nonsense moet terug in het proces.

“Als voorbeeld van willekeur noemt Hardenbol de eis van inkopers dat een bedrijf driehonderd procent van de opdracht als omzet moet draaien om in te kunnen schrijven. Zeker als gemeenten opdrachten bundelen, komen kleine partijen niet meer aan bod.”

Voor het project is de website www.ondernemendaanbesteden.nl in het leven geroepen als instrument waar inkopers en ondernemers elkaar kunnen treffen.

In het kader van het project zijn er bijeenkomsten gepland waarbij concrete aanbestedingen beter worden onderzocht. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen ondernemers stemmen over de eisen die zullen worden gesteld bij opdrachten van tientallen gemeenten die de komende maanden worden vergeven.

Hett initiatief ‘Ondernemend aanbesteden’ in Brabant past in het pleit van de relatief jonge landelijke brancheorganisatie MKB INFRA. Deze vereniging bepleit “de naleving in de regelgeving omtrent aanbesteden”, dat wil zeggen: gelijke kansen, uniformiteit en dwingend juridisch aanbestedingskader voor alle aanbestedende diensten, doelmatigheid van overheidsaanbestedingen en voorkomen van kartelvorming.