Alkylaatbenzine

Artikel delen

Alkylaatbenzine

De Arbeidsinspectie stelt het gebruik van alkylaatbenzine in (handgedragen) machines verplicht sinds 1 januari 2010. Het gebruik van gewone benzine is bijzonder schadelijk voor de gezondheid van de gebruiker, door de hoge concentratie schadelijke stoffen zoals zwavel, benzeen en aromaten die onder meer hoofdpijn, irritatie aan neus, ogen en luchtwegen, ademhalingsproblemen en vermoeidheid kunnen veroorzaken. Bovendien geeft benzeen kns op leukemie. De schadelijkheid is jarenlang onderschat.

Aspen ontwikkelde meer dan 20 jaar geleden in Zweden schonere alkylaatbenzine die vrijwel geen van deze giftige stoffen bevat. De schadelijke uitstoot van een machine is daardoor meer dan 100 keer minder. Bovendien blijft de motor inwendig schoner, waardoor de levensduur van de machine verlengt wordt en er minder onderhoud nodig is.

De Arbeidsinspectie controleert op het gebruik van alkylaatbenzine en legt zonodig sancties op.

Veilig tanken machines is net zo belangrijk. De nieuwe Fillpartner Autofiller is een vultuit voor de Aspen 5 liter jerrycan, met dampretoursysteem én automatische afslag wanneer de tank vol is. Zo wordt het contact met brandstofdampen tot een minimum beperkt. Door de rubber afdichting sluit de Fillpartner Autofiller alle soorten tanks naadloos af.

GVG Oliehandel BV
Nijmegen
www.aspen-benelux.nl