Inzicht in grondwaterpeil

Artikel delen

Inzicht in het grondwaterpeil is bij veel projecten van groot belang. MeetH2O monitort de waterstand via geluidssignalen nauwkeurig èn voordelig. Waterstanden zijn op elk gewenst moment online toegankelijk via een persoonlijke account.

De sensor van meetH2O hangt boven het wateroppervlak in de peilbuis. De grondwaterstand wordt bepaald door de reflectie van geluidsgolven op het wateroppervlak te meten. De metingen worden met zelf in te stellen tijdsintervallen herhaald. Het systeem is universeel toepasbaar, in alle maten peilbuizen. De meetgegevens zijn eenvoudig online te bekijken, zonder aanschaf van extra software en middels diverse mogelijkheden in uw databestanden te integreren. Zo heeft u zelf controle over meetintervallen, dataverzending en grenswaarden.

Dagelijks update

De meetgegevens worden automatisch opgeslagen in de ingebouwde datalogger en dagelijks ­ of vaker als u wilt ­ draadloos verzonden. U beschikt waar en wanneer dan ook online over actuele, exacte waterstanden. Deze kunt u eenvoudig downloaden.

Soms is ingrijpen noodzakelijk, bij een te hoog of juist te laag waterpeil. Het systeem helpt u het peil actief te bewaken en alert te reageren bij overschrijding van de door u bepaalde grenswaarden. Slaat het meetinstrument alarm, dan ontvangt u persoonlijk een sms­bericht en/of e­mail.

 

MeetH2O is een samenwerking tussen Leiderdorp Instruments en Alcedo, adviseurs voor milieu, geluid, trillingen en bouwfysica.

 

Alcedo BV, Holten, (0548) 63 64 20, www.alcedo.nl