Meertalige, digitale geologische kaart van Europa

Artikel delen

De eerste meertalige, digitale geologische kaart van Europa is online gegaan.

Dit nieuwe webportaal ‘http://www.onegeology-europe.eu’ biedt een zeer breed overzicht van de ondergrond van Europa.
Het maakt de ruimtelijke ordening op Europees niveau eenvoudiger. Burgers, bedrijven, overheden en organisaties kunnen niet alleen de geologie van hun eigen land leren kennen, maar ook die van andere Europese landen.

Dit project, dat in 2008 van start ging met 2,6 miljoen euro steun van de Europese Commissie, maakt geologische kaartgegevens via het internet vrij toegankelijk, dankzij een revolutionaire vergunningsovereenkomst tussen 21 landen. Het harmoniseren van tientallen jaren karteerwerk in 21 lidstaten vormde een grote uitdaging, en werd mogelijk door de geologie van ons oude continent in één enkele computertaal samen te brengen. Alle gegevens zijn ‘interoperabel’; dat wil zeggen dat digitale geologische kaartinformatie nu kan worden uitgewisseld tussen gebruikers. TNO Bouw en Ondergrond Geological Survey of the Netherlands is één van de partners in het OneGeology-consortium en verantwoordelijk voor de natural resources (natuurlijke hulpbronnen).

 

Muisklik

Door simpelweg met de muis te klikken op het gebied waarin men geïnteresseerd is, is geologische informatie te verkrijgen in meer dan twaalf talen. Dit neemt een belangrijke horde weg bij het benaderen van informatie over het milieu. De mijnbouwsector, onderzoeksinstituten, NGO’s, verzekeringsmaatschappijen, ingenieurs en Europese burgers kunnen nu allerlei soorten ondergrondinformatie inzien. Dit project maakt de weg vrij om kaarten met de hoogste resolutie per land (50 meter) online te zetten.

Dankzij een overeenkomst met de EuroGeoSurveys kan het Europees Milieu Agentschap als eerste gebruik gaan maken van de enorme mogelijkheden die het nieuwe portaal biedt. Het Agentschap kan daarmee voor het eerst op continentschaal oplossingen zoeken voor problemen als overstromingen, bescherming van leefgebieden, kusterosie en vervuiling.

De beschikbaarheid van informatie die heel Europa dekt biedt een springplank voor technologische doorbraken, waardoor geologie niet alleen Europese territoriale grenzen kan overschrijden maar ook technologische grenzen kan doorbreken: de gegevens zijn direct oproepbaar op mobiele telefoons.

‘Dit project maakt gebruik van de nieuwste internetkarteringstechnologie en –standaarden’, legt François Robida uit, één van de technische projectleiders. ‘Die technologie en standaarden zijn toegepast op geologische gegevens die een heel continent omspannen. Dit is het eerste voorbeeld van een multinationaal gebruik van milieugegevens op deze schaal. De beschikbaarheid van geologische gegevens op deze manier biedt een groot aantal mogelijkheden – waarvan enkele reeds in gang zijn gezet – zoals een App voor de mobiele telefoon!’