Geluidsschermen langs A12 Waterberg-Velperbroek

Artikel delen

Logistiek hoogstandje

In oktober 2011 startte Vroom Funderingstechnieken de funderingswerkzaamheden voor de nieuwe geluidsschermen langs de A12 tussen Waterberg en Velperbroek. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd en voor elk schermdeel geldt als eis dat de werkzaamheden binnen dertig dagen moeten zijn afgerond. ‘Het project loopt als een trein’, zegt Leon Klaassen, projectleider bij Vroom Funderingstechnieken, en verantwoordelijk voor de productie van bijna 1750 betonschroefpalen.

Tekst: Paul JM Willemse
Foto’s: PRess Productions

De hoge bouwsnelheid is alleen mogelijk wanneer het slopen, de productie van de funderingspalen en de bouw van het scherm elkaar naadloos opvolgen. Door de verbreding van de A12 moeten de bestaande geluidsschermen worden vervangen door nieuwe en hogere schermen. Heijmans Infra is verantwoordelijk voor de uitvoering. Rijkswaterstaat is de opdrachtgever voor deze wegverbreding.

Logistiek hoogstandje
Leon Klaassen: ‘Het inplannen van de logistiek op zich is al een hele kluif omdat onze chauffeurs goed moeten weten waar zij op de snelweg kunnen in- of uitvoegen voor het aanvoeren van materiaal en materieel.’
Bij de uitvoering van dit project maakt al het werkverkeer gebruik van die ene smalle strook langs de snelweg. ‘Die deadline van dertig dagen per scherm betekent dat de productie van onze betonschroefpalen niet mag stagneren doordat bijvoorbeeld andere voertuigen de doorgang op die ene af- en aanvoerbaan blokkeren.’ Vroom Funderingstechnieken heeft veel ervaring met dit soort complexe projecten. ‘Logistiek vragen funderingswerkzaamheden langs snelwegen nu eenmaal de nodige creativiteit en inventiviteit, met name tijdens de uitvoering.’
Leon Klaassen: ‘Je mag bij dit soort projecten niets aan het toeval overlaten en je moet goed beslagen ten ijs komen. Het vraagt om een goede onderlinge afstemming met de opdrachtgever om alles vlot te laten verlopen. Voor ons is het zeer belangrijk dat de aanvoer van beton en wapeningstaal op afroep en ongehinderd kan plaatsvinden. Dat is lastig, omdat al het werkverkeer vooruit en weer achteruit moet rijden om in en of uit te kunnen voegen. Hetzelfde geldt voor het transport van ons materieel van de ene locatie naar de andere.’

Dertig dagen zonder scherm

Opdrachtgever Rijkswaterstaat heeft de direct aanwonenden toegezegd dat er ter plaatse van hun woonlocatie maximaal dertig dagen geen geluidsscherm aanwezig is. ‘Die dertig dagen is voor alle partijen een vast gegeven om een compleet nieuw geluidsscherm te realiseren’, zegt  Eric Kooijmans van Heijmans Infra. ‘Wij konden die garantie afgeven omdat gekozen is voor een uitvoering waarin drie werkzaamheden vrijwel direct achter elkaar plaatsvinden. Het slopen, het funderen en het stellen van de elementen verplaatst zich als een soort trein langs de snelweg. Door deze aanpak kunnen de werkzaamheden relatief snel worden uitgevoerd en blijft de periode van hinder zo kort mogelijk. In ieder geval binnen die dertig dagen.’

Geluidsarm en trillingsvrij schroeven

Het aan- en afvoeren van materiaal en materieel voor de geluidsschermen vindt zoveel mogelijk plaats vanaf de A12. Door de tijdelijke afwezigheid van een geluidsscherm is de geluidshinder van het wegverkeer voor de omgeving in de periode van dertig dagen relatief groot. Leon Klaassen: ‘Om tijdens de realisatie zo min mogelijk geluidsoverlast naar de omwonenden te veroorzaken is gekozen voor het trillingsvrij en geluidsarm produceren van in de grond gevormde betonschroefpalen, en niet voor het traditioneel inheien van prefab betonpalen.’
In totaal worden circa 1750 palen geproduceerd. De meeste hebben een doorsnede van 400 mm en een lengte van 10,5, 11,5, 12,5, 13,5 en 14,5 meter. Een klein deel heeft een doorsnede van 350 mm en een lengte van 7,5 meter. Voor elk schermspant worden twee palen geproduceerd, die over de volle lengte worden voorzien van een wapeningstaaf in combinatie met een kopwapening die 4,5 meter lang is.
In totaal wordt gedurende zo’n vijf maanden aan beide zijden van de A12 gewerkt aan 5,5 km geluidsschermen. Eric Kooijmans: ‘Aan de Velpse zijde worden nieuwe schermen gebouwd tussen knooppunt Velperbroek en het Spoorviaduct. De werkzaamheden aan de Arnhemse zijde vinden plaats langs de delen Geitenkamp – Spoorviaduct en Spoorviaduct – knooppunt Velperbroek.’
De oude geluidsschermen ter hoogte van de viaducten en tunnels zijn reeds verwijderd en vervangen door tijdelijke geluidsschermen. ‘Zodra de nieuwe schermen zijn geplaatst worden deze tijdelijke schermen weer verwijderd. Dit zal naar verwachting in het voorjaar 2012 plaatsvinden,’ aldus Kooijmans, die zeer te spreken is over de voortgang van het project.
Eind 2011 waren drie Vroom-ploegen met drie machines actief langs de A12, want zo stelt projectleider Leon Klaassen: ‘Vroom moet er goed de gang inhouden. Midden februari 2012, of zoveel eerder, zit het project er voor ons op.’

Feiten en getallen
•    Start oktober 2011, oplevering voorjaar 2012
•    Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
•    Aannemer: Heijmans Infra
•    Geluidsscherm: 35.000 m2, over 5 km
•    Funderingswerkzaamheden: Vroom Funderingstechnieken

Paalspecificatie
•    Circa 1750 betonschroefpalen
•    Doorsnede 400 mm, lengte 10,5, 11,5, 12,5, 13,5 en 14,5 meter
•    Doorsnede 350 mm, lengte 7,5 meter

Meer informatie
•    Verbreding A12: www.rijkswaterstaat.nl/A12Waterberg-Velperbroek
•    Heijmans Infra: www.heijmans.nl
•    Vroom Funderingstechnieken en betonschroefpalen: www.vroom.nl

A12-reeks in GWW-Totaal

De huidige werkzaamheden aan de A12 lopen nog tot begin 2013. De redactie van GWW-Totaal besteedt in een reeks artikelen aandacht aan bijzonderheden qua uitvoering en techniek en aan de voortgang in die werkzaamheden. Zie ook de eerste drie artikelen in GWW-Totaal in nummer 4, 5 en 6 van 2011. De reeks is mede mogelijk dankzij medewerking van Rijkswaterstaat, het bouwconsortium de Poort van Bunnik (traject Utrecht Lunetten-Veenendaal) en Heijmans Beton- en Waterbouw Regio Noord (traject Arnhem Waterberg-Velperbroek). Dit artikel is geschreven in samenwerking met Vroom Funderingstechnieken en betonschroefpalen.

Leon Klaassen, projectleider bij Vroom Funderingstechnieken: ‘Het inplannen van de logistiek op zich is al een hele kluif omdat onze chauffeurs goed moeten weten waar zij op de snelweg kunnen in- of uitvoegen voor het aanvoeren van materiaal en materieel.’