Aanbestedingen in groen en infrastructuur blijven vragen opleveren

Artikel delen

Meer dan 200 keer werd ACA GWW in 2011 benaderd voor advies bij aanbestedingen in de groen- en infrasector. Knelpunten in het aanbestedings- en gunningsproces en disproportionele geschiktheidseisen maakte dat aannemers en aanbestedende diensten een beroep op ACA GWW hebben gedaan. In het jaarbericht presenteert ACA GWW enkele praktijkvoorbeelden en maakt duidelijk waarom het van belang is ACA GWW in te schakelen.

Te vaak leggen aannemers opdrachten naast zich neer als er te hoge (geschiktheids-)eisen worden gesteld bij een opdracht. In het Jaarbericht 2011 worden enkele voorbeelden beschreven die duidelijk maken dat niet inschrijven niet altijd de juiste keuze is. ACA GWW bekeek op verzoek van potentiële inschrijvers meerdere bestekken en oordeelde meerdere malen dat de gestelde eisen te hoog waren en concurrentie onnodig zouden beperken. Bijzondere omstandigheden daargelaten wordt één referentiewerk per benodigde competentie in de afgelopen vijf jaar, orde van grootte 30-60% van de raming van het werk, geacht daarbij voldoende te zijn. ACA GWW neemt in dergelijke kwesties contact op met de aanbestedende dienst om haar bevindingen voor te leggen. De ervaring van het ACA GWW is dat goede aanbesteders open staan voor opbouwende en gemotiveerde kritiek. Aanbestedende diensten willen concurrentie niet onnodig beperken en blijken vaak bereid tot aanpassing als dit dreigt te gebeuren.

Voorbereidingen aanbestedingen

Niet alleen aannemers maken gebruik van ACA GWW. Ook aanbestedende diensten werden in 2011 op verschillende manieren bijgestaan, zoals bij de voorbereiding van een aanbestedingsproces en de bepaling van aanbestedingsbeleid. Daar waar steeds vaker centrale inkopers bij aanbestedende diensten alle werken, leveringen en diensten moeten inkopen en materiedeskundigheid nog wel eens ontbreekt, kan ACA GWW juist op basis van haar praktijkkennis en ervaring in de sectoren infrastructuur en groen (bijvoorbeeld op het terrein van de RAW-systematiek) specifieke ondersteuning bieden. Door meerdere aanbestedende diensten werd dit in 2011 gewaardeerd.

Meer weten? Ga naar www.acagww.nl