Omlegging Zuid-Willemsvaart

Artikel delen

De Combinatie WillemsUnie heeft aan Mebin de opdracht verleend voor de levering van 47.000 m3 betonmortel voor de omlegging van de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch.

De Combinatie WillemsUnie is een samenwerkingsverband tussen de Volker-Wesselsbedrijven Van Hattum en Blankevoort en KWS Infra en de bedrijven GMB Civiel en Van den Herik kust- en oeverwerken. De combinatie is in september 2010 reeds gestart met de voorbereidingen van een nieuw, 9 kilometer lang kanaal in Den Bosch. Het is een aftakking van de huidige Zuid-Willemsvaart. Het nieuwe deel begint bij Den Dungen en mondt uit in de Maas. Opdrachtgever Rijkswaterstaat maakt zo de Zuid-Willemsvaart geschikt voor grotere schepen, klasse 4 met drie containerlagen. Hierdoor wordt de bereikbaarheid van Veghel verbeterd, wat nieuwe kansen biedt voor de economische bedrijvigheid in het gebied. Met het totale project is een bedrag gemoeid van € 150 miljoen.

Betonleveringen
Enerzijds worden met de betonmortel van Mebin twee nieuwe sluizen gebouwd die de waterstand in het kanaal reguleren. De bouw van de nieuwe sluis bij Empel start in mei 2012, de sluis bij Berlicum in oktober 2012. Beide sluizen worden in november 2013 opgeleverd. Anderzijds wordt de betonmortel gebruikt voor vier sifons, vijf gemalen en zes bruggen (inclusief fietsbrug) om de verbinding tussen de twee oevers te behouden. De Mebin-centrale in Den Bosch zal garant staan voor de leveringen.

Duurzaamheid als selectiecriterium
Een belangrijk selectiecriterium van de Combinatie WillemsUnie bij het verlenen van de opdracht was duurzaamheid. Mebin zal voor de diverse te leveren betonmortelkwaliteiten de CO2-footprint in kaart brengen en de WillemsUnie in de komende weken adviseren over verdere acties die gezamenlijk kunnen worden genomen om de omlegging van de Zuid-Willemsvaart een verdere impuls te geven op het gebied van duurzaamheid. Hierbij gaat het niet alleen om de optimalisatie van de samenstelling van de betonmortel, maar ook om de uitvoering, verwerking, transport en hergebruik van aanwezige grondstoffen.