Pas op voor gaten in de weg door crisis!

Artikel delen

Een kleine 60 procent van de automobilisten geeft aan dat de kwaliteit van regionale en lokale wegen (zwaar) achterblijft bij die van rijkswegen. Verder vindt 90 procent dat er niet moet worden beknibbeld op het onderhoud ervan. De bezuinigingen bij provincies en gemeenten doen echter anders vermoeden. Reden voor Bouwend Nederland om aan de bel te trekken. De kwaliteit van het ‘onderliggend wegennet’ komt steeds verder onder druk. ‘Ik roep alle automobilisten op om te melden waar onderhoud en/of verbetering van de doorstroming dringend gewenst zijn’, aldus voorzitter Elco Brinkman. ‘Het gat in de begroting van gemeenten en provincies, mag niet het gat in de weg worden.’

In opdracht van Bouwend Nederland heeft TNS-Nipo onderzoek gedaan onder automobilisten naar de kwaliteitsbeleving van het Nederlandse wegennet. Een kleine 60 procent van de ondervraagden geeft aan dat de doorstroming op de Nederlandse wegen de afgelopen drie jaar sterk is verbeterd. Een gelijk aantal mensen geeft echter ook aan dat met name de kwaliteit van de lokale wegen sterk achterblijft. Een kwart staat vaker in de file op lokale en provinciale wegen.
Ruim 90 procent van de automobilisten vindt overigens dat er meer geld moet worden besteed aan het onderhoud van regionale wegen. Slechts de helft van de ondervraagden verwacht dat er ook snel onderhoud zal worden gepleegd. Navranter is, dat bijna 40 procent van de automobilisten aangeeft wel eens langzamer te rijden dan toegestaan op lokale wegen in verband met de gebrekkige kwaliteit van die weg.

Meer en meer hinder

De problematiek op het onderliggende wegennet bevindt zich zowel op het vlak van onvoldoende capaciteit als op het vlak van onvoldoende onderhoud. Elke provincie of gemeente wordt hier mee geconfronteerd. Dit wordt de komende jaren nog eens versterkt door de forse bezuinigingen op aanleg en onderhoud van wegen. Deze bezuinigingen vergroten het reeds bestaande mobiliteitsprobleem. Bouwend Nederland waarschuwt dat door onvoldoende onderhoud de komende jaren het risico op afsluitingen of beperkingen op lokale en regionale wegen, bruggen en tunnels zal toenemen. In deze tijd van dalende budgetten bij provincies en gemeenten wordt het onvermijdelijk dat de automobilist meer en meer hinder ondervindt.

Top 5

Uit meldingen die nu al door Bouwend Nederland worden bijgehouden, blijkt dat het op sommige plekken in Nederland al slecht gesteld is met de doorstroming op of het onderhoud van lokale wegen. De top 5 wordt gevormd door:
• De Atoomweg in Utrecht.
• De Westervoortse brug bij Arnhem.
• De N242 bij Alkmaar.
• De Posteldijk in Reusel.
• De N355 in Groningen.

Elders in deze uitgave van GWW-Totaal ook aandacht voor de geconstateerde onderhoudsproblemen tijdens de Red Mijn Weg themadagen.

Meld ‘Gaten in de Weg’

Bouwend Nederland-voorzitter Elco Brinkman doet naar aanleiding van de onderhoudsproblemen van de Nederlandse wegen de oproep: ‘Meld gaten in de weg!’ Iedereen kent voorbeelden van slechte wegen en kapotte bruggen. Via de app van ‘www.verbeterdebuurt.nl’ kan iedereen een melding maken, eventueel voorzien van foto, van een onveilige of slecht onderhouden situatie of weg. Die melding komt dan binnen bij de betreffende gemeente en ook op de Facebook-pagina van Bouwend Nederland. Een goed initiatief waar al veel gebruik van wordt gemaakt.’