Super Wing Carrier

Artikel delen
Nieuwe dimensie windmolenbladen

De ontwikkelingen binnen de windmolenbranche hebben ervoor gezorgd dat de lengtes van windmolenbladen gigantisch zijn toegenomen tot wel 60 meter. Zo sterk zelfs, dat de huidige opleggers met schamelbesturing die daar momenteel nog voor gebruikt worden, volgens Ter Linden niet meer aan de hedendaagse eisen voldoen. Zo is het bijna niet meer mogelijk om bladen langer dan 45 meter te vervoeren met opleggers die voorzien zijn van schamelbesturing. De manoeuvreerbaarheid op rotondes is bij deze besturing te beperkt en de hoogteslag van de vering biedt te weinig bodemvrijheid.

 

Super Wing Carrier

Nooteboom heeft een speciale oplegger ontwikkeld, die onder de naam Super Wing Carrier op de markt wordt gebracht. Deze oplegger is voorzien van pendelassen en biedt de Super Wing Carrier een beduidend grotere stuuruitslag en aanmerkelijk meer hoogteslag voor extra bodemvrijheid. Tevens zorgen de pendelassen voor een zeer stabiel platform tijdens het maximaal sturen. Ook dit is een belangrijk pluspunt ten opzichte van schamelgestuurde opleggers.

Het revolutionaire van de Super Wing Carrier zit hem echter niet alleen in het gebruik van pendelassen, maar vooral in de mogelijkheid om het assenstel over een lengte van ruim 6 meter te verschuiven. Hierdoor is de wielbasis en daarmee de achteroversteek van het windmolenblad te variabel instelbaar, zonder dat de bevestiging hiervan aan de laadvloer losgekoppeld hoeft te worden. Het variëren van het assenstel kan tijdens het rijden op bijvoorbeeld een rotonde – al naargelang de verkeerssituatie – gedaan worden.

De Super Wing Carrier beschikt daarnaast over een speciale mechanische constructie in de zwanenhals waarmee de totale bodemvrijheid van de oplegger – in samenspel met de pendelassen –  zo’n 70 cm vergroot wordt. Zelfs als de zwanenhals maximaal omhoog gebracht is blijft de koppelplaat volledig horizontaal, waardoor de trekker er optimaal onderdoor kan draaien. Ook dit draagt bij aan het vergemakkelijkt ‘nemen’ van rotondes en voorkomt onnodige slijtage aan de trekker.

 

Revolutionaire transportoplossingen

Nooteboom richt zich al sinds 1997 op de windmolenindustrie met creatieve en innovatie transportoplossingen voor het vervoer van de diverse windmolendelen. Oplossingen gericht om de logistieke kosten tot een minimum te beperken, zonder margeverlies voor de vervoerder en de windmolenproducent. In de internationale wereld van het windmolenvervoer is er voor dit unieke Nooteboom concept veel belangstelling, die ook al is geconcretiseerd met diverse orders.