Zelf Reinigende Berm

Artikel delen

Vanuit de ecologische wens om milieuverontreinigingen bij bron aan te pakken, introduceert Altena een bermverharding die van de weg afkomend hemelwater reinigt: de Rona® Zelf Reinigende Berm. Het filter van dit verhardingsconcept zuivert het vuile wegwater met verontreinigingen van zware metalen, nutriënten, minerale olie, zouten en PAK’s, voordat het in de bodem infiltreert. De zuivering leidt tot waarden die onder de grenswaarden liggen die gehanteerd worden voor drinkwatergebieden. 

De Zelf Reinigende Berm bestaat uit RONA®Drainverbandblokken die op een drukverdelend geotextiel zijn aangebracht. Onder het geotextiel bevind zich een minerale filterlaag van RONA® Biogrit type RB, een mengsel van vernieuwbare grondstoffen, milieuvriendelijke reststoffen en
CO2 bindende mineralen. Indien de toepassing het verlangt – hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan drinkwaterbeschermingsgebieden – kan de werking van het systeem meer zekerheid bieden door onder de minerale filterlaag een Permafilter toe te passen. Hierdoor wordt bij calamiteiten de kans op verontreiniging van grondwater verkleind. Permafilter is een non-woven, actief geotextiel
met olieverwerkende eigenschappen.

40 jaar werking
Om de kwaliteiten van de Rona® Zelf Reinigende Berm te valideren heeft ingenieursbureau Tauw de reinigende werking van de constructie onderzocht. Op basis van deze onderzoeksresultaten is een optimaal filtermengsel samengesteld, waarmee een zelfreinigende werking van 40 jaar kan worden verwacht. Na afloop van die 40 jaar kunnen alle onderdelen van de Zelf Reinigende Berm hergebruikt worden. Afhankelijk van de verwachte vervuilinggraad kan het systeem worden aangepast aan die vervuiling, waardoor de reiniging ook onder zware omstandigheden kan functioneren.
Naast het reinigen van hemelwater en het voorkomen van vervuilde bermen, levert dit innovatieve verhardingsconcept een bijdrage aan de verkeersveiligheid doordat het de stabiliteit van de wegberm vergroot. Daarnaast draagt het systeem bij aan de waterkwantiteit. In de constructie kan hemelwater geborgen worden en wordt een bijdrage geleverd aan het voorkomen van het verwachte tekort aan drinkwater. Het filterende funderingsmateriaal Rona® Biogrit type RB is ook toepasbaar als semiverhardingsmateriaal voor wandel- en fietspaden, parkeerplaatsen en reinigend filter van (hemel)water dat geïnfiltreerd wordt in de bodem, onder andere bij kunstgrasvelden en infiltratieprojecten.

Altena Inframaterialen
www. altena-groep.nl