50 jaar OBN: Grootste bestratingsevenement

Artikel delen

Op zaterdag 21 september 2013 zal op het Bouw & Infrapark in Harderwijk een groots bestratingsevenement plaatsvinden in het kader van het 50-jarig bestaan van de Ondernemersvereniging Bestratingsbedrijven Nederland (OBN). Tevens vindt dan de Dag van de Straatmaker 2013 plaats, alsmede de ‘Familie – Doe – Dag’ en de Nederlandse Kampioenschappen met een feestelijk tintje.

Voorafgaand, op vrijdag 20 september 2013, vindt er een onderwijsdag plaats voor leerlingen van het VMBO en eventueel groepen 8 van het basisonderwijs. Tevens vindt op deze dag de start van de Nederlandse Kampioenschappen Straatmaken voor leerlingen en vakvolwassenen plaats. Vier koppels leerlingen en vier koppels vakvolwassenen uit de vier windstreken in Nederland gaan met elkaar de strijd aan onder het toeziend oog van een vakkundige jury.

Kenniscentrum Bestratingen

Ook zal aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van het Kenniscentrum Bestratingen. Dit gebeurt door alle partijen die betrokken zijn bij het bestratingproces (van ontwerp tot en met beheer en onderhoud) uit te nodigen en hun input voor het Kenniscentrum Bestratingen kenbaar te laten maken. Tevens zullen de resultaten van het oriënterend onderzoek ‘Duurzame ketensamenwerking in de bestratingketen’ worden gepresenteerd en aan vertegenwoordigers van de partijen in de keten worden aangeboden.

Demo – Doe – Terrein

Tijdens de Dag van de Straatmaker 2013 zullen er voor de branche diverse interessante activiteiten worden georganiseerd. Er is een groot Demo – Doe – Terrein met vele noviteiten en presentaties van leveranciers van materialen en materieel mede gericht op de mechanisatie van het bestratingproces. Naast het verkrijgen van informatie is het de bedoeling dat er inzicht wordt gegeven in de ambachtelijkheid van het beroep Straatmaker enerzijds n het modern ambachtelijk werken met mechanische hulpmiddelen en bestratingmachines anderzijds. Het Demo – Doe – Terrein wordt zodanig ingericht dat de nieuwste technieken en machines kunnen worden gedemonstreerd en getest door de bezoekers.

Exposantenboulevard

Ook is er een speciale Exposantenboulevard waar diverse organisaties in contact worden gebracht met bezoekers en deze kunnen verrijken met waardevolle informatie en antwoorden op alle branchegerelateerde vragen.

Innovatie in de praktijk

Hiernaast zal er ook de mogelijkheid zijn om een inventief product, voor zover die nog niet of nog maar net op de markt is, onderdeel te laten zijn van een nieuw aan te leggen plein op het B&I Park. Het ligt in de bedoeling op zaterdag 21 september 2013 het Plein aan het einde van de middag gereed te hebben.

Voor alle leeftijden iets te doen

Jeugd en jongerenprogramma
Ook voor de jongeren en de jeugd zijn er diverse programmaonderdelen. Voor de hele kleintjes is er natuurlijk de bijbehorende ‘bestrating – zandbak’ en de ‘stenenkist’ waar met behulp van ‘houten’ stenen de eerste inzichten in het aanbrengen van ‘de straat’ wordt bijgebracht. Dat daarnaast de gebruikelijke attracties (schminken, luchtkussen enzovoort) niet mogen ontbreken spreekt voor zich. Voor de jongeren staat er een groot terrein met veel machines en materieel beschikbaar. Zij kunnen (onder toezicht) proeven aan de vele mogelijkheden die de Infra te bieden heeft.

Voor de ouderen terug in de tijd

Op het Bouw & Infra Park bevindt zich het Wegenbouwmuseum. Een mooie verzameling van machines uit de grond, wegen en waterbouw waar heel wat wegen en waterwerken mee zijn aangebracht. Ook de bijbehorende maquettes geven een goed beeld van de historie. Dat natuurlijk een overzicht van 50 jaar straatwerk niet ontbreekt spreekt voor zich.

Jubileum 50 jaar OBN

Tevens vindt op zaterdag 21 september 2013 in de middag de jubileumviering plaats in het kader van het 50 jarig bestaan van de Ondernemersvereniging Bestratingsbedrijven Nederland (OBN). Aan het einde van de middag zal de jubileum receptie worden gehouden.
De officiële jubileumbijeenkomst en de daaropvolgende receptie zullen er die dag toe bijdragen dat het jubileumfeest 50 jaar OBN niet alleen voor de leden van de OBN maar voor de gehele bestratingbranche, extra glans krijgt.