Zichtbaar blijven bij de klant

Artikel delen

Germieco BV is een Aannemings- en Hoveniersbedrijf uit Wormerveer. Het driekoppige directieteam onder leiding van algemeen directeur Rob Konijn is jong, ambitieus en heeft succes. Door de inzet van het management en de medewerkers weet het bedrijf nog steeds spraakmakende projecten binnen te halen en te realiseren.

Germieco is in eerste instantie een infra-bedrijf; het hovenierswerk genereert een kleine tien procent van de omzet. Henk Bakker richtte het bedrijf in 1983 op en droeg na ruim 25 jaar het stokje over aan de nieuwe directie, bestaande uit Rob Konijn (algemeen directeur), Ruud Bosgoed (bedrijfsleider uitvoering) en Petra Derlagen (hoofd financiën en P&O).
Rob Konijn en Henk Bakker ontmoetten elkaar voor het eerst in 1994, op de verjaardag van een gezamenlijke kennis en studiegenoot van Konijn. Bakker zag tijdens die verjaardagen de HTS’ers en was waarschijnlijk toen al geschikte knapen aan het scouten die hem op een dag zouden kunnen opvolgen. Konijn: ‘Direct na de HTS ontmoette ik Bakker nog twee keer op Sint Maarten, waar ik na mijn opleiding werkte voor ingenieursbureau Grabowsky&Poort St. Maarten NV, tegenwoordig Arcadis. Hij was een fanatiek zeiler en deed elk jaar mee met het zeilevenement ‘de Heineken Regatta’. Onder het genot van een drankje onder de palmbomen vroeg hij of ik bij Germieco wilde werken. Dat aanbod vatte ik in eerste instantie niet zo serieus op, maar toen ik terug was in Nederland, benaderde hij me weer. Ik begon in 1999 als calculator/werkvoorbereider, werd in 2007 directeur van het Aannemings- en Hoveniersbedrijf en nam in 2011 de meerderheid van de aandelen over.’

Aanbestedingen

De bestuurders van Germieco zijn allen relatief jong en zeer ambitieus. Ze vormen een succesvol team; zelfs in het crisisjaar 2012 wist het bedrijf nog mooie cijfers te schrijven. Sterker nog, de omzet viel flink hoger uit dan verwacht en er stond een keurig winstcijfer genoteerd. Konijn: ‘Aan het einde van het jaar hebben we daarom nog kunnen investeren in personeel en materieel. Ik verwacht wel dat de omzet de komende jaren minder wordt. We zijn afhankelijk van overheidsuitgaven en daar is de geldkraan in 2012 dichtgedraaid.’
Tot eind 2014 is de portefeuille in ieder geval redelijk gevuld met diverse infra-projecten. In oktober wonnen ze een Europese aanbesteding: de complete herinrichting van de wijk Poelenburg in Zaandam. Dit megaproject beslaat circa 170.000 m² aan straat- en groenwerk. Om dit project binnen te halen moest het team alle registers opentrekken en een hele scherpe prijs neerzetten.
Sinds Konijn aan het roer staat, is de markt meer dan vroeger een vechtmarkt geworden. Hoe houdt hij zich staande? Konijn: ‘Je moet elke dag op nieuwe kansen loeren en er tegelijkertijd alles aan doen je goede naam hoog te houden. We geven ons bedrijf kwaliteitsinjecties, door middel van certificering en opleiding van personeel. We proberen altijd om het maximale uit onze werknemers te halen. Verder anticiperen we op zaken die komende tijd een belangrijke rol gaan spelen, zoals Design & Construct en EMVI. Mijn ervaring met EMVI aanbestedingen is overigens tot op heden niet heel positief. Er is vaak geen peil op te trekken hoe de beoordelingscommissie je plan leest. De één focust op duurzaamheid, de ander op het beperken van overlast. En meestal wordt het plan in combinatie met de prijs beoordeeld. Officieel zijn er dan wel twee aparte commissies, maar die kunnen makkelijk met elkaar overleggen en de uitslag op elkaar afstemmen. Als je wilt aanbesteden op basis van EMVI, beoordeel dan eerst het plan en maak daarna pas de enveloppen met het inschrijfbedrag open.’

Zichtbaarheid

In Amsterdam en omstreken is Germieco een bekende naam. Om dat zo te houden hecht Konijn veel belang aan service ongeacht de omvang van het karwei. Twee compleet uitgeruste servicebussen zijn dagelijks op pad voor klein onderhoud aan schoolpleinen en speellocaties in Amsterdam. Konijn: ‘Ons motto is: vele kruimels zijn ook een brood. We verdienen er niet veel op, maar maken onszelf wel zichtbaar. De mensen zien telkens een voertuig langskomen met het Germieco-logo erop. En als dat schoolplein op een gegeven moment op de schop moet, steken wij onze vinger op. We vinden klantenrelaties belangrijk en hechten er veel waarde aan onze goede naam te behouden. Als mkb’er word je gewaardeerd om de korte lijnen met de klant en de laagdrempeligheid. Dat moet je versterken. We zorgen er bovendien voor, dat we op alle niveaus in onze organisatie goed acteren richting opdrachtgever. Immers, indien het goed klikt tussen een toezichthouder en één van onze uitvoerders, dan heb je al een pré bij de uitnodiging van een volgende meervoudig onderhandse aanbesteding.’

IJDock

Een spraakmakend project in hartje Amsterdam is het IJDock, waarvoor Germieco het maaiveld inrichtte. Vanaf dit jaar kunnen mensen hier hun boot in de jachthaven aanleggen en overnachten in een splinternieuw hotel. Verder is er een ondergrondse parkeergarage, het Paleis van Justitie en een appartementencomplex.
Het geheel heeft een mariene uitstraling gekregen, omdat er veel gebruik is gemaakt van Zweeds graniet. Dit is een knipoog naar een historisch gegeven. Schepen gebruikten vroeger namelijk granietblokken als ballast en gooiden die, zodra ze overbodig waren, op de kade in de haven.
Germieco had bij eerdere opdrachten al ervaring opgedaan met grote werken in een stedelijk centrumgebied (onder andere bij het nabijgelegen Oosterdoks- en Westerdokseiland in Amsterdam) met veel mensen, materieel en materialen op weinig vierkante meters. Tijdens de aanbesteding werd het bedrijf dan ook gekozen op basis van de juiste mix tussen kosten, ervaring, kennis en kunde voor de aanleg van 5.500 m2 stedelijk tapijt. Het was een opdracht waar veel specialisme bij kwam kijken. Konijn: ‘We hebben op het betonnen dek, waaronder zich de parkeergarage bevindt, een laag gietasfalt aangebracht voor waterdichtheid en bescherming. Op het gietasfalt zijn isolatie- en drainagematten gelegd met daarop gewapend beton met dilatatieprofielen. Op het beton is een straatlaag van splitbeton gekomen waarop we de natuurstenen bestrating hebben aangebracht. Deze is met een zogenaamde starre voeg afgewerkt.’

MKB infra

MKB Infra past Konijn als een jas. ‘We hebben met een club van honderd bedrijven al veel concrete dingen bereikt en daar ben ik trots op. Als we op de barricade moeten staan, dan staan we er ook. We zijn lekker fanatiek en er wordt veel gediscussieerd. Ik zit ook bij Jong MKB Infra, waar ik veel gelijkgestemden vind, met wie ik kan praten over het moderne ondernemerschap en alles wat daarbij komt kijken. We zijn elkaars concurrenten, maar liefde voor het vak verbroedert ons toch. Verder zitten we allemaal in hetzelfde schuitje; we zijn jong, ondernemer en lopen tegen dezelfde problemen aan. Ik heb bijvoorbeeld drie jonge kinderen. Ga je zaterdagochtend naar het voetbalveld, of kunnen ze je echt niet missen op de zaak? Als ik ondernemers spreek van 65+, dan zijn ze er vaak op één of andere manier trots op, dat ze altijd aan het werk waren en hun kinderen vrijwel niet zagen. Ik merk dat mijn generatiegenoten daar anders in staan.’
Vindt Konijn ook samenwerkingspartners bij MKB Infra? ‘Ik denk dat we elkaar in deze tijd moeten opzoeken en versterken. Dat probeer ik te doen met ondernemers die ik ken via MKB Infra. Dat is lastig, omdat je tegelijkertijd niet zomaar iedereen in je eigen keuken wilt laten kijken. Als je in combinatie inschrijft, moet je één gedetailleerde kostenonderbouwing indienen, waarin het collega-bedrijf je hele interne begroting te zien krijgt. Partnerships werken alleen als je elkaar tot op het bot vertrouwt.’
Verder vervult Konijn bij MKB Infra een rol in de commissie pr en ledenwerving, een functie waarbij je helaas vaak ‘nee’ te horen krijgt. Konijn: ‘Het is soms frustrerend dat we in een jaar tien nieuwe leden hebben, maar dat er weer zes zijn afgevallen door faillissement of opzegging. Ik vind het jammer dat niet ieder bedrijf lid wordt, want de argumenten om het te doen liggen voor het oprapen. Er zijn bedrijven die meeliften op de successen en zich niet realiseren dat die successen alleen behaald kunnen worden met een sterke branchevereniging. Ik snap dat de contributie een te zware last kan zijn in deze tijd, maar dan probeer je het toch gewoon een jaar. Want het eerste jaar is gratis.’