Informatieplicht opdrachtgevers ondergrondse kabels en leiding

Artikel delen

De Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) bepaalt dat de opdrachtgever van een bouwproject verplicht is om juiste en volledige informatie aan te leveren over de ondergrondse kabel- en leidingsituatie. Voldoet hij niet aan deze juridische informatieplicht, dan kan hij verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele graafschade. ‘Voor 2008 lag deze verantwoordelijkheid primair bij de aannemer’, vertelt Karel Meinen, directeur TerraCarta. ‘Maar tegenwoordig moet de opdrachtgever de juiste informatie aanleveren. Steeds meer aannemers beginnen te snappen dat ze de verantwoording moeten laten liggen waar deze hoort.’
 
 
Karel Meinen is sinds 2008 directeur van TerraCarta. Dit bedrijf is van alle markten thuis op het gebied van bodemdetectie. ‘Door de vraag uit de markt zijn we gespecialiseerd in het detecteren van kabels en leidingen. Met technieken als grondradar, radiodetectie, ‘aanprikken’ en ‘aangraven’ brengen we elke leiding in beeld, ja zelfs tot dieptes van 25 meter. 
Toch zit de WION nog lang niet tussen de oren van opdrachtgevers. Te vaak wordt volstaan met een graafmelding oftewel ‘KLIC-melding’, terwijl deze informatie niet kan fungeren als basis voor een werk. Meinen: ‘De gegevens op de KLIC-kaart wijken te zeer af van de werkelijkheid. Niet voor niets zitten van tijd tot tijd hele woonwijken zonder energie. En wie herinnert zich niet de problemen bij Vodafone, waardoor het halve land in rep en roer was? En de gasramp in de Arnhemse woning? Met enkel de KLIC-melding’ kun je graafschade niet voorkomen.’
Een andere beweging binnen de markt is de snelle opkomst van bedrijven die grondonderzoek aanbieden na aanschaf van een ‘grondradar’. Echter grondradar heeft ook zo zijn beperkingen. Een ‘kabelprobleem’ kan ook op andere manieren worden opgelost, zoals met ‘radiodetectie’. Dat is een middel om zeer complexe metaalhoudende kabelnetwerken gedetailleerd in beeld brengen. Mits de juiste detectietechniek op juiste manier wordt toegepast heeft een detectieonderzoek veel meer waarde dan een proefsleuvenonderzoek. Door beide slim te combineren wordt de hoogst mogelijke nauwkeurigheid gehaald.
 

Geen proefsleuven maar proefgaten

‘En in voorkomende situaties kun je de ondergrond alleen in beeld brengen door meerdere technieken in te zetten’, vervolgt Meinen. ‘Een proefgat op de juiste plaats geeft meer informatie dan een proefsleuf gegraven op basis van de KLIC-kaart. Slim graven is ook een ambacht!’ 
‘Er is bij hoofdaannemer gelukkig een groeiend besef dat de opdrachtgever een informatieplicht heeft maar om andere redenen doet men daar te weinig mee. De markt is voor de aannemerij momenteel moeilijk en er bekruipt me op dit moment een gevoel dat de aannemer een bepaald kabels- en leidingenrisico voor lief neemt.’ Meinen besteedt dan ook veel tijd aan het uitleggen van de regelgeving. In een aantal gevallen heeft TerraCarta het juiste antwoord in een patstelling tussen aannemer, opdrachtgever en netbeheerder. ‘Het geheim zit natuurlijk in de selectie van de beste methode voor de juiste partij, voor de vraag die ons wordt gesteld.’
 
TerraCarta BV is lid van het Centrum Ondergronds Bouwen en Geobusiness Nederland. Meer weten: kijk op www.graafschade.nl