Put op steenformaat

Artikel delen

Plassen bij een verkeersdrempel, onderaan een helling of straatwerk met plassen door spoorvorming zijn een bekend verschijnsel. Evenals wateroverlast in brandgangen doordat achtertuinen (grotendeels) bestraat zijn, plassen in winkelstraten, et cetera. Drainbrick biedt een eenvoudige oplossing voor dit probleem: op het betreffende punt klinker eruit, drainbrick erin en de plas is weg.
 
 
Herstraten is bij plasvorming meestal niet direct aan de orde. Tot het moment van herstraten zorgen de plassen voor overlast en klachten. Vanuit financieel oogpunt is het plaatsen van kolken met een aansluiting op het riool niet op alle plaatsen wenselijk. Drainbrick biedt daarvoor een eenvoudige oplossing. De drainbrick kan later – na herstraten – op een andere locatie worden gebruikt. De fundering dient voldoende waterbufferend te zijn. Is dit niet het geval dan kan een boorgat gevuld met grind of split zorgen voor een snelle afvoer naar de ondergrond.
Grof vuil en blad kunnen dit rooster niet binnendringen door het fijnmazige binnenrooster van HDPE. Het binnenwerk is gemaakt van drainvoeg. Dit materiaal houdt geen water vast en heeft een hoge waterdoorlatendheid. Zand, stof en sediment hopen zich in de loop der jaren op in de langwerpige ruimtes van het binnenwerk. Door de plaatsing van het binnenwerk onder het bovendeksel blijft het systeem de waterdoorlatendheid behouden. Eens in de twee à drie jaar kan de drainbrick gereinigd worden door het uitnemen van het binnenwerk. Het binnenwerk wordt vervangen door een schoon exemplaar. Het vuile binnenwerk wordt geleegd, zonodig schoon gespoten en is geschikt voor een volgend gebruik.
De drainbrick is leverbaar in elk gewenst steen– of tegelformaat, zowel in Corten staal als RVS. Voor toepassing in fietspaden, parkeerplaatsen van asfalt zijn er ronde drainbricks. De maatvoering is afgestemd op gangbare asfaltboren. 
 
Drainvast bv, Klein Zundert, (06) 20131982, www.drainvast.nl