Hengelo houdt drie proeven met onkruidbeheer

Artikel delen

De gemeente Hengelo gaat in drie wijken experimenteren met alternatieve onkruidbestrijding. Dat is te lezen op de website van Tubantia. Het gif dat momenteel wordt gebruikt, zal binnenkort verboden worden omdat dit zich via regenwater in het oppervlaktewater verspreidt. Daarom wordt bekeken welk alternatief het beste resultaat levert.

In Slangenbeek zal in vier buurten hete lucht worden gebruikt. Door direct contact met hete lucht of stoom droogt de plant uit. Het wortelstelsel blijft echter in tact, waardoor de plant na behandeling weer kan uitgroeien.
Een proef met branden van onkruid wordt gedaan in twee delen van Industrieterrein Twentekanaal Noord. Hierbij wordt het onkruid met de hete gassen van een vlam verwarmd, waardoor de plant kan ontbranden. Ook hier kan de plant na verloop van tijd weer aangroeien.

Ultima

In de Wilderinkshoek tenslotte wordt in twee buurten geëxperimenteerd met Ultima. Dat is een bestrijdingsmiddel op basis van vetzuur. Voor deze methode is een relatief grote hoeveelheid spuitvloeistof nodig om te zorgen dat de planten goed worden geraakt. Dat betekent dat er veel water wordt gebruikt, wat de methode relatief duur maakt. Daar staat tegenover dat een speciale kiemremmer in Ultima de wortelontwikkeling van onkruid tegengaat. De bestrijder moet een mondkap dragen bij het spuiten en het middel kan maximaal tweemaal per jaar worden toegepast. Ook beperkt de werking zich niet tot het onkruid alleen.

Kosten
De gifvrije onkruidbestrijding zal hoe dan ook duurder uitpakken dan het glyfosaathoudende Roundup dat Hengelo op dit moment gebruikt. De proef met verschillende methoden zal in totaal 90.000 euro gaan kosten, waarvan een groot deel, 77.000 euro, uit het potje voor riolering zal komen. De gedachte daarachter is dat de juiste methode van onkruidbestrijding leidt tot minder vervuiling van het oppervlaktewater, waardoor de waterkwaliteit in sloten, beken en vijvers verbetert. De overige 13 mille komt uit het potje voor onkruidbestrijding.