Natuursteenverhardingen volop in de belangstelling

Artikel delen

Het Kenniscentrum Bestratingen heeft op de Natuursteen Vakdag contact opgenomen met het Belgische bedrijf Van Camp nv. Het KCB sprak met directeur Steven van Camp, die vertelde over Ecostone: ‘Wij bieden een levenslange garantie op de stabiliteit van straatwerk.’ Het contact was een gevolg van de toenemende belangstelling van opdrachtgevers voor natuursteenverharding. Ook vinden acties plaats, die zijn gericht op enerzijds bestekteksten binnen de RAW door de CROW en anderzijds de profilering van dit product door het Brancheplatform Natuursteen.

Het terugdringen van kosten en onderhoud aan bestrating is steeds vaker onderwerp van gesprek bij de opstelling van begrotingen bij onder meer gemeenten. Dit dwingt producenten van onder meer bestrating materiaal continue aandacht te blijven houden voor innovatie als het gaat om materiaal en techniek.
De levensduur van bestrating is onderhevig aan diverse invloeden. Denk aan weersinvloeden maar ook aan bijvoorbeeld horizontale belastingen door remmen, draaien en accelereren van gemotoriseerd verkeer. Traditionele bestrating kan een stijging van verkeerskrachten niet altijd aan. Speciaal voegwerk of starre constructies bieden daarbij geen structurele oplossingen. Van Camp NV ontwikkelde daarom Ecostone. Volgens de heer Van Camp biedt het systeem antwoord op de problemen in de hedendaagse bestratingen. Simpel uitgelegd bestaat de techniek uit een combinatie van latjes met machinaal ingezaagde stenen die op de latjes worden gelegd. De latjes compenseren de horizontale verkeerskrachten. De voeg blijft altijd onbelast en kan niet stuk. En een bijkomend, maar zeer aantrekkelijk voordeel is dat bespaard wordt op materiaal en op onderhoud van bestrating. Van Camp garandeert een levenslange garantie op de stabiliteit van het straatwerk en geeft daarvoor zelfs een verzekering af.

Gegarandeerde kwaliteit
Steven van Camp: ‘Het komt vaak voor dat straatwerk snel na de oplevering al gebreken vertoont. Dat kan vele oorzaken hebben. Grote boosdoeners zijn de horizontale krachten en funderingen die kwalitatief onvoldoende zijn. Wij ontwikkelden Ecostone: een techniek waarmee die boosdoeners tot het verleden behoren. Voor Ecostone aangelegd wordt, testen we eerst de fundering op draagkracht. Stabiliteit is van groot belang. Als een steen verschuift is de stabiliteit van de straat verdwenen. Stenen die gebruikt worden onderwerpen we aan een uitgebreide kwaliteitscontrole en voldoet alles aan de norm, dan geven wij een verzekering op stabiliteit met een waarde van één miljoen euro per project. We hebben nog nooit een cent uit hoeven te keren. Straten met Ecostone zijn perfect stabiel.’
Het materiaal dat we gebruiken voor de latjes is gerecycled huishoudelijk plastic afval. Daarmee dragen we ook ons figuurlijke steentje bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met Ecostone kunnen overigens ook flinke besparingen gerealiseerd worden. Een latje is drie maal zo sterk als de maximale belasting die mogelijk is op bestrating. Hierdoor kunnen dunnere stenen gebruikt worden. Wij gebruiken stenen van minimaal 7 cm dikte. Bij traditioneel straatwerk zonder de Ecostone techniek worden meestal stenen van 12 tot 14 cm dikte gebruikt. Daarnaast is de fundering kwalitatief beter, maar wel goedkoper. De investering is uiteindelijk minder dan de besparing die gerealiseerd wordt.’

Beoordelingsrichtlijn Straatwerk ter visie

Binnen IKOB – BKB is een nieuw College van Deskundigen Openbare Ruimte geïnstalleerd. Dit College heeft een (concept) Beoordelingsrichtlijn Straatwerk (nummer 9334) ter visie gelegd. Vanaf 25 februari tot 25 maart 2014 kunnen alle betrokken partijen in de bestratingketen hierop reageren en hun standpunten inzake deze beoordelingsrichtlijn kenbaar maken. De opmerkingen kunnen gestuurd worden naar de secretaris van het College van Deskundigen, ir. P.H.J. Ligthart (peter@ligthartadvies.nl) of  info@ikobbkb.nl. 

CROW – RAW natuursteenverharding

Binnen de CROW is de afgelopen periode een Werkgroep Natuursteenverharding actief geweest. Doel was om te komen tot een duidelijk onderdeel natuursteenverharding binnen de RAW besteksystematiek. Dit heeft geleid tot een ter visielegging – document natuursteenverharding. Deze is te vinden op de website van de CROW onder de link: www.crow.nl/vakgebieden/contracteren/raw/raw-teksten/ter-visie-liggende-raw-teksten.

Alle betrokkenen in de bestratingketen hebben de gelegenheid om tot 31 maart 2014 hun bemerkingen kenbaar te maken aan de CROW (mailadres: aarden@crow.nl). De Werkgroep zal zich vervolgens buigen over deze reacties of deze wel of niet leiden tot aanpassingen van  het onderdeel natuursteenverharding. Als besloten wordt dat de opmerking niet leidt tot aanpassing zullen de betrokkenen door de CROW hiervan in kennis worden gesteld.

NatuursteenVakdag

Op vrijdag 23 mei 2014 organiseert het BranchePlatform Natuursteen de NatuursteenVakdag 2014. Deze dag is bedoeld om het product natuursteen onder de aandacht te brengen bij opdrachtgevers, architecten, adviseurs, ontwerpers, leveranciers, natuursteenbedrijven en medewerkers. Het product natuursteen en zijn toepassingen blijken namelijk nog redelijk onbekend. Ook wil men de werknemers in de sector kennis laten nemen van nieuwe ontwikkelingen. Het programma spreekt dus niet alleen de natuursteen-, maar de hele bouwbranche aan.

Het programma bestaat onder andere uit voordrachten over ontwikkelingen in de toekomst van de branche en haar producttoepassingen. Er worden bijdragen verwacht van verschillende vakmensen, zoals architecten, adviseurs en natuurlijk bekende namen uit de natuursteenbranche. In hun presentatie nemen zij de bezoeker mee in de wereld van architectuur, marktontwikkelingen, duurzame inzetbaarheid, opleidingen, innovatie en techniek.
Er is een informatiemarkt met diverse demonstraties. Bedrijven, verenigingen en non-profit organisaties presenteren zich. De dag duurt van 10.00 tot 16.00 uur en wordt gehouden op het Bouw & Infra Park in Harderwijk.

Meer weten? Kijk op www.natuursteenvakdag.nl.
 

Kenniscentrum Bestratingen

Het Kenniscentrum Bestratingen geeft in iedere uitgave van GWW-Totaal de laatste ontwikkelingen weer.

Contactgegevens:
Bouw- & Infrapark
Ceintuurbaan 2
3847 LG  Harderwijk
Tel. (088) 0444001
E-mail: info@kenniscentrumbestratingen.nl
Internet: www.kenniscentrumbestratingen.nl