Niet investeren in infra kost geld

Artikel delen

Het lijkt een contradictie: niet investeren in infrastructuur kost geld. Maar Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen zegt terecht in de aanloop naar de inmiddels gehouden gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart: ‘Veilig gebruik van infrastructuur staat voor iedereen voorop. Maar los daarvan, niets doen gaat je hoe dan ook geld kosten. De maatschappelijke schade door bijvoorbeeld afsluiting van bruggen is te groot. Hetzelfde geldt voor het dichtslibben van de in- en uitvalswegen van steden. Slecht onderhoud van wegen, uitstel van renovatie van kunstwerken – dat kunnen we ons als maatschappij niet veroorloven.’
De kiezers zijn het met hem eens. Nieuw kiezersonderzoek van bureau I&O Research rond de gemeenteraadsverkiezingen laat zien dat de kiezer goed wegenonderhoud belangrijk vindt en extra bezuinigingen afwijst: maar liefst 82 procent is tegen nieuwe bezuinigingen op wegenonderhoud. Ook op de wederom succesvolle Red Mijn Weg themadagen (waarover in deze uitgave uitgebreid verslag wordt gedaan) stond het als een paal boven water: de kosten gaan voor de baten uit. Red Mijn Weg is een gezamenlijk initiatief van Bouwend Nederland en 14 gespecialiseerde bedrijven op het vlak van asfaltonderhoud. Zij delen de opvatting dat er in een mobiliteitsland als Nederland meer aandacht en zorg moet zijn voor goed, tijdig en duurzaam onderhoud aan het wegennet.
AFNL (Aannemersfederatie Nederland), de koepelorganisatie waarbij MKB INFRA is aangesloten en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) hebben een manifest opgesteld waarin alle politieke partijen in de ruim 400 gemeenten zijn opgeroepen actie te ondernemen en zowel voor als na de verkiezingen ruim baan te maken voor bouw-, afbouw- en infra-activiteiten. Dit manifest is op 6 maart, na de officiële presentatie door NOA-voorzitter Jan van de Kant, in ruim vierduizendvoud naar alle lijsttrekkers in de gemeenten gestuurd.
Ook Jan Willem van Arkel, directeur Dura Vermeer Infrastructuur BV Zuid West te Rotterdam en Dura Vermeer Infrastructuur BV vraagt aandacht voor gebrekkig onderhoud op de website van Bouwend Nederland: ‘Goedkoop is duurkoop bij onderhoud. Hopelijk realiseren nieuwe gemeenteraadsleden en wethouders zich dat. Betrek daarom marktpartijen vroeg in het proces en bespaar geld door slimme (infrastructurele) oplossingen toe te passen.’ Kortom: gemeenten zullen geld vrij moeten maken voor het onderhoud aan de infrastructuur. Goede verbindingen zijn cruciaal voor de bereikbaarheid van steden en dorpen en daarmee voor de lokale economie. Uitstellen van onderhoud leidt tot onveiligheid, files, ergernissen en kost uiteindelijk de gemeenten meer geld.

Ing. Frank de Groot
Hoofdredacteur GWW-Totaal