Branchevereniging is ook netwerkorganisatie

Artikel delen

MKB Infra verwelkomt nieuwe leden uit aanpalende disciplines

Branchevereniging MKB Infra heeft het ledenbeleid tegen het licht gehouden en geënt op de marktvragen van vandaag en morgen. De vereniging wil meer dan voorheen een spiegel zijn van een marktsituatie waarin samenwerking in de keten steeds belangrijker wordt voor mkb’ers, tenminste als ze in aanmerking willen komen voor werk onder emvi-regime. Dus het lidmaatschap staat ook open voor bedrijven die belangrijke partners kunnen zijn in de keten. Twee ingenieursbureaus (BK Groep en Van der Waal en partners) en een elektrotechnisch bedrijf (Van Vuuren Elektrotechniek) hebben onmiddellijk gereageerd door zich aan te melden als lid. Woordvoerders van de bedrijven leggen uit waarom. 

Van der Waal & Partners (civieltechnisch ingenieursbureau)

Eric Bom, directeur Van der Waal & Partners, maakte enkele jaren geleden kennis met de brancheorganisatie MKB Infra. Het bestuur had hem gevraagd een workshop innovatief aanbesteden en integraal ontwerp te verzorgen. Bom: ‘Dit vond ik een sterk initiatief. Het sprak me aan dat gww-ondernemers buiten hun comfort zone durfden te stappen. Ik riep gelijk dat wij als civieltechnisch mkb-ingenieursbureau, ook lid wilden worden. Dat was destijds niet mogelijk, maar nu dus wel.’

‘MKB Infra maakt een slag naar een brede netwerkorganisatie. Dit juich ik van harte toe, omdat het getuigt van een op de toekomst gerichte blik’, zegt Bom. ‘Of je het leuk vindt of niet, integrale oplossingen, emvi-aanbestedingen en geïntegreerde contracten zullen alleen maar toenemen. Hierdoor groeit de noodzaak gezamenlijk op te trekken. MKB Infra heeft dat goed begrepen en hanteert een benadering vanuit de keten.’
Van der Waal & Partners heeft 50 medewerkers en is een typische mkb-organisatie, met korte lijnen. Alle aandelen zijn in handen van de directie en medewerkers. Vanuit de vestiging in Naaldwijk ontplooit het ingenieursbureau activiteiten in Zuid-Holland en aangrenzende provincies. Behalve met engineering en ontwerp staat het zijn klanten – marktpartijen en opdrachtgevende overheden – bij in vergunnings- en contracttrajecten. Bom: ‘Je kunt ons dus wisselend aan beide zijden van de tafel tegenkomen. Beide partijen profiteren hiervan. Als we overheden adviseren over aanbestedingen, nemen we de ervaringen bij uitvoerende partijen mee. En andersom, als we voor aannemers werken, hebben we baat bij onze kennis van ambtelijke processen en de omgeving.’
Bom weet dat geïntegreerde contracten en emvi niet de gouden standaard zijn voor elke aanbesteding, maar ziet in de praktijk dat overheden steeds vaker het werk onder geïntegreerde contracten wegzetten. Bom: ‘Dat heeft te maken met het kennisniveau bij de aanbestedende diensten van met name de lagere overheden. Door de ontwikkeling richting een regievoerende overheid is er veel kennis weggevloeid. Bestuurders en hun ambtenaren kiezen soms voor geïntegreerde contracten om van de risico’s af te zijn. Echter, het is niet altijd nodig om een project met een geïntegreerd contract en met een uitgebreid emvi-traject in de markt te zetten. Integendeel, als een opdrachtgever weet wat hij wil, adviseren we gewoon een raw-bestek en gunning op laagste prijs.’

Gezamenlijke kansen
Bom is gehecht aan het mkb-karakter van Van der Waal & Partners. Groei zoekt hij eerder in samenwerking dan in uitbreiding. Bom: ‘Het heeft voor ons geen zin om een vestiging te openen in, pak ‘m beet, Oost-Groningen waar we niemand kennen. Het zou meer bij ons passen om een samenwerking te zoeken met een complementair bureau daar in de buurt dat wel beschikt over een netwerk. Bij samenwerking is het van belang dat je zoekt naar een gemene deler. Nog te vaak is de motivatie om samen te werken alleen gericht op het eigen voordeel, terwijl je zou moeten zoeken naar gezamenlijke kansen. Dat betekent onder meer dat we respect hebben voor elkaars belangen. Onze verwachting van het lidmaatschap? In de eerste plaats verwachten we dat de branchevereniging de belangen van mkb-ondernemers goed op de kaart zet. En ik ben ervan overtuigd dat we elkaar – aannemersbedrijven en ingenieursbureaus – kunnen versterken in een markt waarin steeds vaker gevraagd wordt naar integrale oplossingen.’

Meer informatie: www.vanderwaal-partners.nl

Eric Bom: ‘Elkaar versterken in zoektocht naar integrale oplossingen’.

Luchtfoto van de Hondenbot rotonde afrit 7 A20, Maasland/Maassluis. Van der Waal en Partners deed de engineering.

Van Vuuren Elektrotechniek (installatiebedrijf)

Van Vuuren Elektrotechniek uit Beverwijk heeft een enthousiaste accountmanager, die bij afwezigheid van directeur Harold van Vuuren prima in staat blijkt het bedrijfsbeleid uit de doeken te doen. Richard Meijer onderhoudt samen met zijn directeur het contact met de klanten van het familiebedrijf, dat volgend jaar het 90-jarige jubileum viert. Momenteel staat de derde generatie Van Vuuren aan het roer van het bedrijf dat zestig medewerkers in vaste dienst heeft.

Corebusiness: elektrotechniek in de utiliteitsbouw en de infra. En dan is er nog een aparte onderhoudsdivisie. Meijer legt uit waarom: ‘We hebben een preventief en correctief onderhoudscontract voor de wegendistricten Alkmaar en Amsterdam. Hiervoor moeten we 24 uur per dag en 7 dagen per week binnen een uur op locatie kunnen zijn. Dit betekent dat je te maken hebt met nachtwerk en dat desbetreffend personeel niet overdag beschikbaar is. Vandaar dat we dit gescheiden houden van onze hoofdactiviteiten in de utiliteit en infratechniek. Bovendien is het aparte discipline, die alleen kan functioneren als er sprake is van een goede synergie tussen de diverse afdelingen.’

Totaalpakket
Als het gaat om infra, biedt Van Vuuren een totaalpakket aan. Het bedrijf verzorgt de openbare verlichting compleet met de schakel- en verdeelkasten, mantelbuizen en het kabel- en leidingwerk. Ook kan men het graafwerk verrichten. De meeste medewerkers beschikken over een certificaat Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (BEI), waardoor ze aan het energienet mogen werken. De laatste jaren groeit het aantal opdrachten voor de aanleg van laadpunten voor elektrische auto’s.
Meijer wil via het lidmaatschap van MKB Infra onder meer het werk van de elektroninstallateur beter op de kaart zetten in de infra-sector. Meijer: ‘Lang niet iedereen realiseert zich voldoende wat er allemaal voorafgaat aan de plaatsing van een lichtmast. Ook zijn onze opdrachtgevers niet altijd op de hoogte van de jongste ontwikkelingen op ons terrein. Zo hebben we recentelijk een project afgerond, waarbij een viertal lichtmasten volledig worden gevoed door zonnecellen. Duurzaamheid en innovatie staat bij het ons hoog in het vaandel. Behalve over de ISO- en VCA**-certificaten beschikken we binnenkort ook over het certificaat CO2-prestatieladder niveau 3. Daarmee zetten we een volgende stap op het duurzame pad. Ik verwacht dat we door ons lidmaatschap een waardevolle kennisuitwisseling tot stand kunnen brengen. Bovendien zie ik dat de MKB Infra zich inzet voor de belangen van bedrijven van onze omvang. Net als Uneto VNI overigens, waar we ook bij aangesloten zijn.’

Dichtbij klant
Bij infra-projecten werkt Van Vuuren Elektrotechniek meestal als onderaannemer. Meijer geeft aan dat het nog niet echt gebruikelijk is om met vaste partners te werken. ‘We werken regelmatig met dezelfde aannemers, maar dat betekent niet dat er sprake is van een vast samenwerkingsverband. We staan voor elke opdracht in concurrentie met anderen. We zien dat als een uitdaging en proberen bij elke aanbesteding meerwaarde te creëren. We willen van onze klanten weten waar ze mee bezig zijn en voor welke obstakels ze staan. Zo kunnen we vanuit de klanten denken en problemen voor hen oplossen nog voordat ze die bij wijze van spreken zelf gezien hebben.’
‘Onze proactieve en flexibele houding heeft – los van goede prijsaanbiedingen – mede ertoe geleid dat we momenteel over een behoorlijke orderportefeuille beschikken. Op die houding kan een mkb’er zich onderscheiden en mede daardoor is hij in staat meerwaarde te genereren in een vroeg stadium van de planontwikkeling. Ook daarin is ons lidmaatschap van MKB Infra een logische stap. Elektrotechniek is immers veelal een vast onderdeel van emvi- en prestatiecontracten waarmee de leden van de branchevereniging in toenemende mate te maken krijgen. Gezamenlijk kunnen we beter invulling geven aan de vragen uit de markt.’

Meer informatie: www.vuuren.nl

Richard Meijer: ‘Gezamenlijk kunnen we beter invulling geven aan de vragen uit de markt.’

De Westrandweg A5 bij Amsterdam. Van Vuuren Elektrotechniek heeft de verlichting aangelegd.

BK Groep (ingenieursbureau)

Ingenieursbureau BK Groep werd 24 jaar geleden opgericht door huidig directeur Bert Zijl en een compagnon, die na een half jaar uit het bedrijf stapte. Inmiddels is BK groep een middelgroot ingenieursbureau met 240 medewerkers en tien vestigingen, waarvan acht verspreid over Nederland, een vestiging in Suriname en een vestiging op Curaçao. Momenteel verkent Zijl de uitbreiding met een dependance in Antwerpen.

Zijl komt uit de aannemerij en heeft de pragmatische instelling, die hij daar heeft leren kennen, ook tot beleid verheven in zijn ingenieursbureau. Zijl: ‘We zijn echte doeners, en hebben er veel lol in technische problemen op te lossen. Ik merk dat onze mentaliteit aansluit bij die van andere leden van MKB Infra. Een belangrijke motivatie om lid te worden is verder dat we tegen dezelfde problematiek aanlopen als mkb’ers in de gww. Bijvoorbeeld disproportionele selectiecriteria bij aanbestedingen, waardoor we niet in aanmerking kunnen komen voor werken die we heel goed aan kunnen. MKB Infra doet er wat tegen, en daarin willen we de branchevereniging graag steunen.’

Verschuiving
De overheid is altijd de belangrijkste opdrachtgever geweest voor de BK Groep. Daarin treedt een kleine verschuiving op nu emvi het traditionele raw-bestek verdringt. Steeds vaker doen mkb-aannemers een beroep op de ingenieurs van de groep om mee te denken over emvi-aanbiedingen. Zijl: ‘Dat is begrijpelijk, want een doorsnee gww-onderneming uit het midden- en kleinbedrijf beschikt doorgaans niet over de mankracht om emvi-plannen op te stellen. Wij kunnen dat wel. Ook daarom zijn we lid geworden. Wij zijn doelbewust op zoek naar aannemers die samen met ons de uitdagingen van deze tijd willen aangaan. Samenwerken is immers de komende jaren het sleutelwoord. Bedrijven versterken hun unique sellingpoints en combineren deze met specialiteiten van anderen. Wij werken al veel samen met andere kleinere ingenieursbureaus, zodat we op grote projecten kunnen inschrijven. Die beweging zie ik ook bij gww-bedrijven. Men weet elkaar beter te vinden, verdeelt kosten en spreidt risico’s. Dat is een positieve ontwikkeling.’

Ingebakken
Veel aspecten van emvi zitten al in de aard van het mkb ingebakken, volgens Zijl. ‘MVO, social return on investment en duurzaamheid, zijn allemaal zaken die mkb’ers vaak als vanzelfsprekend invullen. Bovendien hebben ze een voorsprong, doordat ze de regio kennen en actief zijn in netwerken. Het is van belang die kwaliteiten te benoemen en in te brengen. Als je daar geen actief beleid van maakt, dan verlies je het altijd van het grootbedrijf. Een voorbeeldje: als een werknemer op een bepaalde positie niet goed functioneert, geef ik hem een andere taak; dat spreekt voor zich en dat regel je tussen de bedrijven door. Het grootbedrijf pakt in zo’n geval uit met scholingsplannen en loopbaanbegeleiding. Dit ziet er op papier goed uit, waardoor het groot bedrijf naar buiten toe beter uit de verf komt. Ik denk echter dat het een kwestie van tijd is dat mkb’ers hun activiteiten en kwaliteiten goed kunnen vertalen naar emvi-criteria en kunnen verzilveren in aanbestedingen. Daarbij is – als gezegd – de strategische samenwerking tussen aannemers en ingenieursbureaus de sleutel.’

Meer informatie: www.bkgroep.nl

Bert Zijl: ‘De strategische samenwerking is voor mkb-aannemers en mkb-ingenieursbureaus de sleutel tot succes bij geïntegreerde contracten.’

Voor de provincie Noord-Holland heeft BK Civiele Techniek de engineering verricht van acht kilometer weg (N207) tussen de Ringvaart bij Lisse en de Ringvaart bij Leimuiden. Een traject waarin onder meer het drukke verkeersknooppunt A4/N207 Burgerveen zit.