Ondersteuning bij inkoop bestratingsmaterialen

Artikel delen

Wanneer u voor een project straat- of metselstenen moet inkopen, biedt dat een kans om uw resultaat te verbeteren. Er wordt namelijk vaak te snel akkoord gegaan met een aanbod van een steenfabriek, er worden geen alternatieve producten onderzocht of het ingekochte product blijkt (achteraf) niet te voldoen aan de gevraagde specificaties. Quainfra bv ondersteunt aannemers met het Roadmap-concept bij hun inkoopproces van metselbakstenen, straatstenen en natuursteen.

Bij de keuze en inkoop van metselbakstenen, straatstenen en natuursteen ontbreekt het vaak aan tijd en kennis om een gedegen vooronderzoek uit te voeren. Hierdoor loopt u het risico dat u niet de beste keuze maakt, niet het juiste product inkoopt of een te hoge prijs betaalt. Een minder voor de hand liggend alternatief had u echter veel kosten kunnen besparen. Wanneer u geen insider bent in de complexe stenenmarkt, zult u bij de steenhandel of steenfabriek onvoldoende voet aan de grond krijgen. U bent niet in staat in te spelen op prijsfluctuaties om de simpele reden dat u daar niet van op de hoogte bent. Ook dat kan veel geld kosten. 
Het verbeterpotentieel op de inkoop van stenen kunt u deels verzilveren door de beste inkoopprijs te realiseren; daarnaast is ook in de overige stappen van het inkoopproces voordeel te behalen. Daarvoor moet u beschikken over tijd, kwaliteit en kennis en die wordt u aangeboden binnen het Roadmap-concept. Roadmap ondersteunt uw inkoopproces van metselbakstenen, straatstenen en natuursteen desgewenst van bestek tot nazorg:
A.    Voorbereiding. Advies over de in het bestek op te nemen producten opdat er in de uiteindelijke inkoop voldoende ruimte is om inkoopvoordeel te behalen.
B.    Presentatie. Assistentie bij de toelichting op het bestek om de klant te overtuigen.
C.    Keuzesessie. Het beleggen van een keuzesessie bij de klant/opdrachtgever om deze een maximale invloed te geven op de uiteindelijke uitstraling van het project. Aangeboden monsters vallen uiteraard binnen het budget.
D.    Sourcing. Inkoopondersteuning gericht op de zekerstelling van de aanvoer van de in te kopen producten inclusief inkoopmarktonderzoek en het zoeken naar alternatieven.
E.    Regie op logistiek. Het voeren van de regie over producent, vervoerder en uitvoerende partijen om een optimale, just-in-time en accurate levering te realiseren.
F.    Nazicht. Toezien of de beoogde kwaliteit is behaald en zonodig bemiddelen tot de oplossing is bereikt.

Inzet ten behoeve van de voorbereiding of de presentatie van het bestek kan worden uitgevoerd op eigen risico.

Quainfra bv, Veenendaal, (0318) 86 02 68, info@quainfra.nl